Hướng hoạt động về cơ sở, nâng chất lượng sinh hoạt chi đoàn

(Baonghean) - Với phương châm hướng về cơ sở, một trong những nội dung được quan tâm chỉ đạo triển khai trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đó công tác đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở là trung tâm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động.

Chủ đề hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 được đề ra là ”Xây dựng đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong học tập, lập thân, khởi nghiệp; xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ”.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, chú trọng sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tích cực nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó các tổ chức đoàn cũng sẽ tiếp tục định hướng, nắm bắt thông tin dư luận và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho thanh niên trước những âm mưu lôi kéo, chia rẽ, chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Tăng cường tổ chức đối thoại, diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” góp phần củng cố niềm tin, xác định mục tiêu, lý tưởng, tiếp thêm nghị lực giúp thanh thiếu nhi thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Bí thư Tỉnh đoàn giao lưu với đoàn viên, thanh niên xã Đồng Văn (Tân Kỳ). Ảnh: Nga Thu

Theo đó, các chủ đề, mục tiêu sẽ cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, phần việc như: Định kỳ tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phong trào “Khi tôi 18”... duy trì và nhân rộng các mô hình giáo dục pháp luật có hiệu quả như “Bạn giúp bạn”, “Thắp sáng niềm tin”, “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Giờ trái đất”, "Đoạn đường thanh niên tự quản", “Đội ứng cứu nhanh bảo đảm an toàn giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A, “Mùa hè xanh”, “Mùa đông ấm và xuân tình nguyện”, “Tiếp sức đến trường”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật đỏ”, “Bát cháo tình thương”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”; “Tuổi trẻ sáng tạo”...

Ngoài ra, công tác hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ tiếp tục là nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh các chương trình triển khai ở các nhà trường, các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thanh thiếu nhi nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo và nghiên cứu khoa học; chủ động tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ, làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực của đời sống xã hội...;

Huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ “Thanh niên Nghệ An khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022”;

Đổi mới nội dung, hình thức triển khai các phong trào của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gắn với nhu cầu giáo dục, phát triển trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xóm, bản đặc thù giai đoạn 2017 - 2022”; Quan tâm phối hợp, kêu gọi xây mới, tu sửa các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi các vùng khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo. 

Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Tuấn Vinh dự sinh hoạt với Chi đoàn 4, xã Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Hoài Thu

Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới, nội dung cần được thường xuyên quan tâm, thực hiện là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, vai trò thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ Đoàn các cấp.

Song song với đó là nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong mỗi tổ chức Đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Đoàn, đặc biệt là bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh; xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2022”. 

Cùng với bồi dưỡng đội ngũ, công tác đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở là trung tâm, là nền tảng sức mạnh của hệ thống tổ chức Đoàn. Quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, xây dựng chi đoàn mạnh; tăng cường định hướng nội dung sinh hoạt Chi đoàn, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Chi đoàn; thường xuyên tổ chức ngày sinh hoạt toàn đoàn; nâng cao chất lượng của cơ sở đoàn địa bàn dân cư.

Đổi mới phương thức vận động, tập hợp thanh niên, thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên vào các hội nghề nghiệp, sở thích là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Trong đó, các cấp bộ đoàn sẽ đặc biệt quan tâm đến tập hợp, xây dựng tổ chức đoàn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo và đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, cán bộ đoàn cơ sở,...

Để từ đó các cấp bộ đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đối thoại với đoàn viên thanh niên, tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. 

Tổ chức sinh hoạt thanh niên tình nguyện tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nga Thu

Một trong những nội dung khác được đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là công tác quốc tế và hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế. Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo, định hướng các cấp bộ đoàn chú trọng mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống với thanh niên nước bạn Lào, nhất là các địa phương có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An.

Theo đó, các cấp bộ đoàn cần triển khai các hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu hữu nghị, trao đổi học tập kinh nghiệm với thanh niên các nước; định kỳ tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào; phối hợp tổ chức tốt các trại hè quốc tế dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh thanh niên, con người xứ Nghệ và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII kêu gọi tuổi trẻ Nghệ An phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, nắm chắc thời cơ, vận hội, ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo.

Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững, văn minh.

Hoài Mỹ

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới