mask

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/BTGTU về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí,… Công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc. Việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp Nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đoàn viên, thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin mới