mask

[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean) - Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.
INFO Chỉ tiêu đại hội Cửa Lò

Tin mới