mask

[Infographics] Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 20205

Tin mới