Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 7/6

Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 7/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An ngày 7/6.

Cụ thể như sau:

TT

ĐƠN VỊ

ĐƯỜNG DÂY

CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

SỐ TRẠM BIẾN ÁP MẤT ĐIỆN

KHU VỰC MẤT ĐIỆN

I- Khu vực TP.Vinh

1

ĐLV

473E15.7

NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân)

4:00

5:30

35

Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc

2

ĐLV

483E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

24

Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung

3

ĐLV

378E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

11

Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung

4

ĐLV

479E15.1

NR Lê Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lê Ninh)

8:00

10:00

12

Lê Lợi, Quán Bàu

5

ĐLV

479E15.1

NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế)

8:00

10:00

19

Hà Huy Tập, Lê lợi, Hưng Bình

6

ĐLV

477E15.43

Cắt Re 476/30NP5

10:00

11:30

71

Nghi Phú, Nghi Ân

7

ĐLV

477E15.43

Cắt cả ĐZ

10:00

11:30

87

Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân

8

ĐLV

472E15.7

Cắt cả ĐZ

10:00

11:00

33

Bến Thuỷ, Trường Thi

9

ĐLV

474E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

2

Trung Đô

10

ĐLV

371E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

10

Hưng Dũng, Hưng Lộc

11

ĐLV

480E15.7

NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên)

11:30

13:30

8

Hồng Sơn, Vinh Tân

12

ĐLV

480E15.7

NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong)

11:30

13:30

7

Hưng Bình

13

ĐLV

473E15.16

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

8

Hưng Hoà

14

ĐLV

479E15.7

NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông)

13:30

15:00

7

Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi

15

ĐLV

475E15.7

Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT)

13:30

15:00

8

Lê Mao, Hưng Bình

16

ĐLV

479E15.7

Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông)

16:00

17:00

17

Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi

17

ĐLV

483E15.16

Cắt cả ĐZ

17:00

18:00

30

Hưng Phúc, Hưng Bình

18

ĐLV

471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16)

Cắt cả ĐZ

18:00

19:00

47

Trung Đô, Bến Thuỷ, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi

19

ĐLV

476E15.7

Cắt cả ĐZ

19:00

20:00

51

Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam

20

ĐLV

481E15.1

NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước)

20:00

21:00

8

Cửa Nam

21

ĐLV

481E15.1

Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1)

20:00

21:00

17

Đội Cung

22

ĐLV

479E15.7

NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng)

20:00

21:00

5

Trung Đô, Bến Thuỷ

23

ĐLV

485E15.1

NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ)

21:00

22:00

9

Đông Vĩnh

24

ĐLV

475E15.7

Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải)

21:00

22:00

10

Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình

25

ĐLV

473E15.7

NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1)

21:00

22:00

13

Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi

II- Khu vực huyện Yên Thành

1

ĐLYT

472E15.21

Cắt cả ĐZ

6:00

12:00

47

Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành

2

ĐLYT

474E15.21

Cắt cả ĐZ

6:00

12:00

42

Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành

3

ĐLYT

477E15.21

Cắt cả ĐZ

6:00

12:00

25

Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành

4

ĐLYT

476E15.21

Recloser 476/31 Tăng Thành

6:00

12:00

32

Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành

5

ĐLYT

476E15.21

Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu

6:00

12:00

10

Thị Trấn, Tăng Thành

6

ĐLYT

371E15.21

Cắt cả ĐZ

12:00

19:00

110

Xuân Thành, Thị Trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành

7

ĐLYT

371E15.4

Re 371/47 Quang Thịnh

12:00

19:00

31

Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

8

ĐLYT

373E15.21

Cắt cả ĐZ

19:00

24:00

43

Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành

9

ĐLYT

371E15.52

Sau Recloser 371/04 Đô Thành

19:00

24:00

66

Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành

III- Khu vực huyện Tương Dương

1

ĐLTD

371E15.14

ĐZ 371E15.14

6:00

22:00

50

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Tam Thái, Tam Hợp, Tam Đình, Tam Quang

2

ĐLTD

373E15.14

NR Yên Tĩnh thuộc ĐZ 373E15.14

6:00

22:00

13

Tại các TBA thuộc xã Yên Tĩnh, Hữu Khuông

IV- Khu vực huyện Anh Sơn

1

ĐLAS

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

D372-7/17AS-D372-7/58AS

6:00

15:00

28

Hội sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn

2

ĐLAS

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/1 Cao Lĩnh

6:00

14:30

19

Lĩnh Sơn, Cao Sơn

3

ĐLAS

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48

DPT 372/156AS -D372-7/58AS

8:00

12:00

26

Hoa sơn,Tường Sơn,Cẩm Sơn

4

ĐLAS

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/152 E15.4

12:00

22:00

37

Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn

5

ĐLAS

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48

MC377ĐS-D372-7/58AS

20:00

24:00:00

64

Hoa sơn,Tường Sơn,Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bính Sơn, thọ Sơn

6

ĐLAS

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

MC RE 372/1 Thạch Đức

20:00

02:00 ngày 8/6

16

Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9

V- Khu vực huyện Quỳ Hợp

1

ĐLQH

372E15.3

Cắt điện cả đường dây

5:00

21:00

80

Châu Quang, Châu Thái, Châu Lý, Châu Đình, Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thành, Châu Cường

2

ĐLQH

975E15.3

Cắt điện cả đường dây

20:30

24:00

11

Thị Trấn Quỳ Hợp, xã Châu Đình

3

ĐLQH

371E15.3

NR Châu Hồng (Cắt Re 371/10 Châu Hồng)

13:00

24:00

28

Xã Châu Hồng

VI- Khu vực huyện Thanh Chương

1

ĐLTC

375E15.15

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

105

Các Xã : Xã Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng.

2

ĐLTC

473E15.11

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

36

Các Xã : Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh , Thanh Hòa, Thanh Nho

3

ĐLTC

376E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

66

Các Xã : Thanh Hương (T9 Thanh Hương) ; Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức.

4

ĐLTC

372E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

52

Các Xã : Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị Trấn, Thanh Ngọc

5

ĐLTC

374E15.11

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30 ngày 8/6

94

Các Xã : Thanh Lĩnh, Thị Trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy.

6

ĐLTC

471E15.11

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30 ngày 8/6

14

Các Xã : Thanh Thịnh, Xã Thanh An

7

ĐLTC

475E15.11

Cắt cả ĐZ

15

Các Xã : Thanh Hương, Thanh Thịnh

VII- Khu vực Thị xã Cửa Lò

1

ĐLCL

472E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

16

Khu công nghiệp Nam Cấm

2

ĐLCL

474E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

17

Khu công nghiệp Nam Cấm

3

ĐLCL

471E15.16

Cắt cả ĐZ

9:00

12:00

17

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân

4

ĐLCL

481E15.16

Cắt cả ĐZ

11:00

16:00

45

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa

5

ĐLCL

473E15.8

Cắt cả ĐZ

16:00

22:00

45

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân

6

ĐLCL

475E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

13

Khu công nghiệp Nam Cấm

7

ĐLCL

478E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

51

Khu công nghiệp Nam Cấm

8

ĐLCL

475E15.16

NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1)

8:00

12:00

12

Nghi Thái

9

ĐLCL

475E15.16

NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1)

8:00

12:00

15

Nghi Phong

10

ĐLCL

476E15.8

Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1

10:00

14:00

15

Nghi Khánh

11

ĐLCL

482E15.8

Cắt DPT 482-7/TPĐ7BM-1TT tải Tủ Phân đoạn 7 Bình Minh

4:00

8:00

16

Thu Thủy, Nghi Thủy, Cảng Cửa Lò

VIII- Khu vực huyện Con Cuông

1

ĐLCC

371E15.48

NR Nông Trang (cắt RE 371/1 Nông Trang)

6:00

20:00

8

Khu vực xã Châu Khê (TBA Nông Trang 2; TBA Nông Trang 2/9) khu vực xã Cam Lâm

2

ĐLCC

375E15.48

Cắt cả ĐZ

6:00

20:00

39

Tại các TBA thuộc Khu vực thôn Thanh Đào; Thanh Nam xã Bông Khê và khu vực xã Thạch Ngàn; Mậu Đức; Đôn Phục; Bình Chuẩn

3

ĐLCC

377E15.48

Cắt cả ĐZ

20:00

01h00 ngày 08/6

52

Tại các TBA thuộc Khu vực xã Bông Khê (TBA Tân Dân; Bồng Khê; Vình Hoàn; Vĩnh Hoàn 1; 2/9 Bồng Khê) và khu vực xã Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn và khu vực xã Tam Sơn (TBA Tam Sơn 1; tam Sơn 2; Tam Sơn 3; Tam Sơn 5)

IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn

1

ĐLKS

372A15.29

Cắt cả ĐZ

7:00

18:00

73

Xã Bảo Nam, Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Lưu Kiền (T.Dương), Lưỡng Minh (T.Dương), Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ.

X- Khu vực huyện Tân Kỳ

1

ĐTK

ĐZ 375 E15.2

NR Nghĩa Đồng( Cắt RE375/01 Nghĩa Đồng)

7:00

2:00

24

Xã Nghĩa Đồng, Xã Nghĩa Thái

2

ĐTK

ĐZ 375 E15.2

NR Nghĩa Thái ( Cắt RE375/55 Nghĩa Thái)

7:00

23:00

68

Xã Nghĩa Thái, Xã Tân Phú, Xã Nghĩa Hoàn, Xã Tân Xuân, Xã Giai Xuân, Xã Tân Long, Xã Nghĩa Hợp, Xã Nghĩa Dũng

3

ĐTK

ĐZ 375 E15.2

Cắt RE375/126B

10:00

23:00

105

Xã Nghĩa Bình, Tân Phú, Xã Nghĩa Thái, Xã Tân Phú, Xã Nghĩa Hoàn, Xã Tân Xuân, Xã Giai Xuân, Xã Tân Long, Xã Nghĩa Hợp, Xã Nghĩa Dũng

4

ĐTK

ĐZ 371 E15.4

NR Hồng Bài (Cắt RE371/01 Hồng Bài)

7:00

2:00

16

Xã Bài Sơn và Xã Hồng Sơn

5

ĐTK

ĐZ 371 E15.4

NR Vĩnh Giang (Cắt RE371/05 Vĩnh Giang)

7:00

23:00

8

Xã Giang Sơn Tây

6

ĐTK

ĐZ 372 TGTK

Phân Đoạn( Cắt RE372/132)

7:00

23:00

45

Xã Phú Sơn, Xã Tiên Kỳ, Xã Đồng Văn, Xã Tân Hợp

7

ĐTK

ĐZ 372 TGTK

NR Hương Sơn ( Cắt RE372/05 Hương Sơn)

7:00

2:00

42

Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc

8

ĐTK

ĐZ 372 TGTK

Phân Đoạn( Cắt RE372/34)

10:00

23:00

116

Xã Kỳ Sơn, Xã Tân Hương, Xã Nghĩa Hành, Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc, Xã Phú Sơn, Xã Tiên Kỳ, Xã Đồng Văn, Xã Tân Hợp

9

ĐTK

ĐZ 972 TGTK

Phân Đoạn( Cắt LBS 972-7/6 Tân Long)

7:00

2:00

11

Xã Tân Long và Xã Nghĩa Hoàn

XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu

1

ĐLQL

ĐZ 372E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

62

Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa

2

ĐLQL

ĐZ 371E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

113

Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang

3

ĐLQL

ĐZ 477E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

4

ĐLQL

ĐZ 471E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

5

ĐLQL

ĐZ 473E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

18

Xã Quỳnh Lộc

6

ĐLQL

ĐZ 975E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

38

Các xã Quỳnh Vinh, Tân Thắng

7

ĐLQL

ĐZ 471E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

40

Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên.

8

ĐLQL

ĐZ 471E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

21

Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng

9

ĐLQL

ĐZ 373E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

174

Các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy

10

ĐLQL

ĐZ 474E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

24

Các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên

11

ĐLQL

ĐZ 375E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

12

Xã Quỳnh Lộc

12

ĐLQL

ĐZ 472E15.5

Cắt D472-7/24

19:00

23:59

26

Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang

13

ĐLQL

ĐZ 371E15.5

Cắt LBS 371-7/1

17:30

23:59

26

Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát

14

ĐLQL

ĐZ 475E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (8/6)

45

Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập

15

ĐLQL

ĐZ 476E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (8/6)

18

Các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch

16

ĐLQL

ĐZ 473E15.5

Cắt cả ĐZ

19:00

2:30 (8/6)

32

Các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn

XII- Khu vực huyện Nam Đàn

1

ĐLNĐ

373E15.43

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

41

Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

2

ĐLNĐ

475E15.15

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

48

Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa

3

ĐLNĐ

373E15.15

Cắt cả ĐZ

11:00

19:00

73

Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường

4

ĐLNĐ

471E15.15

Cắt cả ĐZ

6:00

19:00

62

Một phần Thị trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương

5

ĐLNĐ

371E15.15

Cắt cả ĐZ

19:00

0:00

99

Thị Trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa

6

ĐLNĐ

371E15.15

Cắt RE 371/7 Hồng Long

22

Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long

7

ĐLNĐ

373E15.43

Cắt LBS 373-7/2 LT371

22

Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

8

ĐLNĐ

475E15.15

DPT 475-7/57 Nam Thanh

29

Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa

XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu

1

ĐLQC

374E15.3

Phân đoạn trục chính từ vt 08 đến 152 (Cắt Re374/8YH, Cắt D374-7/152, Đóng D374-7/192)

8:00

20:00

39

Xã : Châu Bình, Châu Nga, Châu Hội.

2

ĐLQC

381E15.12

NR TĐ Châu Thôn 1 (Cắt Re381/1 TĐ Châu Thôn 1)

9:00

19:00

56

Xã : Tri lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn.

3

ĐLQC

371E15.12

NR Hủa Na(Cắt Re371/223A Hủa Na)

9:00

23:30

40

Xã : Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ

4

ĐLQC

371E15.12

NR Châu Bính(Cắt Re374/1 Châu Bính)

9:00

23:30

13

Xã : Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thuận

5

ĐLQC

371E15.12

NR Châu Phong (Cắt Re374/54 Châu Phong)

9:00

23:30

24

Xã : Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm.

XIV- Khu vực huyện Đô Lương

1

ĐLĐL

474E15.4

Cắt các Trạm lẻ

6:00

20:30

15

Các xã Đà Sơn; Lạc Sơn; Thị trấn

2

ĐLĐL

472E15.4

Cắt các Trạm lẻ

6:00

20:30

22

Các xã Yên Sơn; Lưu Sơn; Thị trấn

3

ĐLĐL

376E15.4

RE376/01 NR Hiến sơn

6:00

20:30

22

Các xã Hiến Sơn; Thượng Sơn; Quang Sơn

4

ĐLĐL

372E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

20:30

62

Các xã Đông Sơn. Tràng Sơn; Bồi Sơn; Lam Sơn; Ngọc Sơn và Vĩnh Phú

XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn

1

ĐLNĐ-TH

ĐZ 375E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

41

p. Long Sơn, xã Tây Hiếu, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Đức

2

ĐLNĐ-TH

ĐZ 472E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

30

p. Long Sơn; phường Hoà Hiếu, phường Quang Tiến - TX Thái Hoà

3

ĐLNĐ-TH

ĐZ 478E15.2

Cắt DCL 478-7/54

8:00

23:55

12

xã Nghĩa Tiến, xã Tây Hiếu, xã Nghĩa Đức

4

ĐLNĐ-TH

ĐZ 976E15.2

Cắt cả ĐZ

8:00

23:55

30

p. Quang Phong, xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Mai

5

ĐLNĐ-TH

ĐZ 971E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

23

p. Hòa Hiếu, p. Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu

6

ĐLNĐ-TH

ĐZ 971TGNH

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

21

Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú

7

ĐLNĐ-TH

ĐZ 971TGQC

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

21

xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn

XVI- Khu vực huyện Diễn Châu

1

ĐLDC

371E15.5 Diễn Châu

Cắt Re 371/84A

5:30

20:00

56

Xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường

2

ĐLDC

477E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

36

Xã Diễn Phúc, Xã Diễn Tân, Xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi

3

ĐLDC

371E15.52

Cắt Re 371/2 Diễn Phong

5:30

20:00

19

Xã Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ

4

ĐLDC

471E15.52

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

25

Xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim

5

ĐLDC

475E15.13

Cắt LBS 475-7/25

9:00

23:00

27

Xã Diễn Thành, Thị Trấn, Diễn Kim

6

ĐLDC

479E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

30

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu

7

ĐLDC

473E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

25

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh

8

ĐLDC

372E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

20

Xã Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc

9

ĐLDC

375E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

25

Xã Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An

10

ĐLDC

471TG Diễn Đồng

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

16

Xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh

11

ĐLDC

371E15.52

Cắt Re 371/5 Diễn Yên

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

17

Xã Diễn Yên, Diễn Hoàng

12

ĐLDC

371E15.52

Cắt Re 371/110

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

30

Xã Diễn Hồng, KCN Tháp Hồng Kỷ

13

ĐLDC

373E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 08/06/2023

53

Xã Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc

14

ĐLDC

471 E15.13

Cắt cả ĐZ

22:00

2:00 ngày 08/06/2023

35

Xã Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ

XVII- Khu vực huyện Nghi Lộc

1

ĐLNL

471TGQH

Cắt cả Đz

08h00

17h00

28

Nghi Trung, Quán Hành, Nghi Vạn, Nghi Liên

2

ĐLNL

373E15.1

Re 373/3 Bơm 16A

08h00

17h00

19

Một phần xã Hưng Tây

3

ĐLNL

380E15.1

Cắt điện Từ XT ÷ D380-7/114

12h00

17h00

73

Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Thuận, Nghi Kim, Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Vạn

4

ĐLNL

478E15.8 cấp nguồn

Re 478/15 Nghi thịnh( 480E15.8).

08h00

17h00

23

Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Hợp

5

ĐLNL

371E15.43

Cắt cả Đz

08h00

17h00

4

Một phần xã Hưng Tây

6

ĐLNL

376E15.4

Re 376/150 Nghi Kiều.

17h00

23h00

37

Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

7

ĐLNL

373E15.1

Re 373/4A Nam Bắc Yên ( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

62

Nghi Vạn, Nghi Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam

8

ĐLNL

373E15.8

Re 373/119( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

55

Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết

XVIII- Khu vực huyện Hưng Nguyên

1

ĐLHN

375E15.43

DPT 375-7/35A Hưng Tân; DPT 375-7/1 Hưng Đạo; DPT 375-7/6 Bưu Điện

7:30

13:00

26

K9 thị trấn Hưng Nguyên, Xã Hưng Tân, Long Xá, Xã Hưng Đạo, Xã Nam Cát

2

ĐLHN

377E15.7

DPT 377-7/21 Hưng Châu; DPT 377-7/26 Hưng Thắng

7:00

13:30

40

Xã Châu Nhân, Hưng Thành, Xuân Lam, Hưng Nghĩa

3

ĐLHN

375E15.1

Cắt cả ĐZ

8:00

15:00

10

Phường Đông Vĩnh, Xã Hưng Chính, K15 Cữa Nam

4

Hưng Nguyên

ĐZ 377E15.1

Re 377/61 Hưng Mỹ

18:00

23:00

33

xã Nam Cát, Xuân Lâm, Hưng Lĩnh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo xuất hiện website lạ thông tin sai về lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, gần đây trên mạng internet liên tục xuất hiện trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang,… có địa chỉ: https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang; https://lichcatdien.com/; Diadiem247.com

Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động.

EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hiện nay, EVNNPC chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn/

Do vậy, EVNNPC kính đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVNNPC chỉ tra cứu thông tin tại website http://cskh.npc.com.vn, APP CSKH, nhắn tin theo cú pháp đến tổng đài 8079 hoặc liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 (trực 24/7) để được hỗ trợ.

Với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn, các đơn vị điện lực tại miền Bắc đã và đang duy trì tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h, tuy nhiên trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện.

Tin mới