Kho bạc Nhà nước Nghệ An thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện, nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách. Tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An, việc triển khai diện rộng ở tất cả các đơn vị bước đầu mang lại hiệu quả.

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua KBNN, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã có các chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

KBNN Nghệ An đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS. Ảnh: Sáng Vĩnh ảnh 1
KBNN Nghệ An đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS. Ảnh: Sáng Vĩnh

Tổng Giám đốc KBNN đã ký 2 thỏa thuận: Giữa KBNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) về thanh toán tự động khoản chi điện, nước của đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS); giữa KBNN với Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) về thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông của đơn vị sử dụng ngân sách.

Cùng với đó, KBNN thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách và đáp ứng Quy trình thanh toán tự động điện, nước, viễn thông. Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kế toán Nhà nước, KBNN Nghệ An cho biết: “Ngày 10/5/2023, KBNN Nghệ An đã ban hành Công văn số 262/KBNT- KTNN về việc triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Giao diện xử lý hồ sơ ủy quyền trên DVCTT của KBNN. Ảnh: Sáng Vĩnh ảnh 2

Giao diện xử lý hồ sơ ủy quyền trên DVCTT của KBNN. Ảnh: Sáng Vĩnh

Theo đó, từ ngày 10/05/2023, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các nội dung thanh toán như: Khoản chi điện, nước với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng Vietinbank; Khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên đơn vị sử dụng ngân sách với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp”.

Đồng thời, KBNN Nghệ An đã cung cấp các tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách tại Cổng thông tin điện tử KBNN, (địa chỉ: https://vst.mof.gov.vn) mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước/Thông tin chung về DVC/Cổng Trao đổi dữ liệu-Tài liệu HDSD-Danh mục nhà cung cấp), gồm có: Quy trình điện tử ủy quyền cho KBNN thanh toán các khoản chi tiền điện, nước, viễn thông và Mẫu 01A - Văn bản ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông, Mẫu 01B - Văn bản thay đổi ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông và Mẫu 01C - Văn bản chấm dứt ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông; Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình; Danh mục nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có phối hợp thu hộ tiền điện, nước qua Vietinbank; Danh mục nhà cung cấp dịch vụ trực thuộc VNPT Vinaphone.

Giao dịch viên thực hiện kiểm tra văn bản Ủy quyền của ĐVSDNS. Ảnh: Sáng Vĩnh ảnh 3
Giao dịch viên thực hiện kiểm tra văn bản Ủy quyền của ĐVSDNS. Ảnh: Sáng Vĩnh

Sau khi đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ủy quyền thanh toán tự động điện, nước, dịch vụ viễn thông cho KBNN nơi giao dịch, hàng tháng, các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông qua hệ thống DVCTT của KBNN. Trên cơ sở bảng kê sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ (Công ty Điện lực và VNPT Vinaphone) gửi đến vào các ngày định kỳ theo thỏa thuận ký kết, KBNN tiếp nhận bảng kê và sẽ tự động trích tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách (nếu đủ số dư) để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ và gửi giấy báo nợ cho đơn vị theo đúng quy trình quy định.

Trường hợp tài khoản của đơn vị không đủ số dư hoặc hết hiệu lực, KBNN gửi thông báo kết quả tự động thanh toán để thông báo cho đơn vị biết. Vì vậy, với hơn 3.000 đơn vị sử dụng ngân sách, khi triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện và nước không những tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện thanh toán, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị…

Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của KBNN Trung ương, các cấp, các ngành có liên quan, nên trong quá trình thực hiện, KBNN Nghệ An gặp rất nhiều thuận lợi. Cùng với đó, KBNN Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức nghiên cứu, học tập Quy trình 2286/QĐ-KBNN; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các đơn vị sử dụng ngân sách biết về việc triển khai thanh thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông; Cài đặt tiện ích Cổng trao đổi dữ liệu thuộc Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN, cung cấp chức năng dành cho đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán dịch vụ cho KBNN và chức năng trao đổi dữ liệu với các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông qua internet… Hàng tháng, bình quân, mỗi đơn vị sử dụng ngân sách phải lập 3 chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán các dịch vụ điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước. Như vậy, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động sẽ giảm trên 10.000 chứng từ/ tháng. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030

Dương Hồng Quảng – Phó Giám đốc KBNN Nghệ An

Mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 đặt ra mục tiêu: Xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, ngân quỹ Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Tin mới