mask

Không thể xâm phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch ngày 23/5/2021, diễn ra ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, minh bạch. Thế nhưng, đi ngược với tinh thần đó, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của nhân dân ta.

Cấu kết trong - ngoài gia tăng chống phá

Càng gần đến ngày bầu cử các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị càng tăng cường đăng tải nhiều bài viết, video, hình ảnh, thậm chí phát trực tiếp trên mạng xã hội và một số trang báo tiếng Việt có địa chỉ ở nước ngoài nhằm kích động, kêu gọi công dân không tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bằng nhiều luận điệu, chiêu trò, một mặt chúng tập trung tung hô, tô vẽ, ca ngợi cơ chế bầu cử tự do theo kiểu tư bản chủ nghĩa. Mặt khác chúng phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta, xuyên tạc nền dân chủ XHCN, kích động, lôi kéo người dân phá hoại, ngăn cản công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những thông tin đồn xấu độc, những luận điệu bóp méo, xuyên tạc được chúng gia tăng cả về tần suất và dung lượng nhằm gieo rắc sự hoài nghi về tính dân chủ của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp của ta; gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho người dân hiểu sai các quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của công dân trong ứng cử, bầu cử.

Thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên mạng xã hội .
Thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên mạng xã hội.

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được tổ chức ngày càng chặt chẽ, thành từng đợt theo kiểu chiến dịch. Một số tờ báo ở hải ngoại tổ chức thành chuyên đề thường xuyên đưa tin về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của ta. Ngoài hàng nghìn trang mạng phản động, trang báo tiếng Việt ở hải ngoại, ở trong nước còn hàng nghìn trang mạng, hội nhóm, fanpage đăng tải, phát tán, chia sẻ những thông tin không chính xác, hùa theo giọng điệu của các thế lực thù địch, phản động gây phân tâm trong xã hội, gây rối an ninh, trật tự ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chuẩn bị bầu cử.

Không chỉ “té nước theo mưa”, ngay trong chính nội bộ ta đã xuất hiện một số nhân vật cơ hội, bất mãn chính trị lên mạng xã hội viết bài, phát tán những nội dung xuyên tạc về tính dân chủ trong bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; cổ xúy cho chủ nghĩa tự do vô chính phủ, kích động nhân dân “tẩy chay” cuộc bầu cử theo kiểu “không biết không bầu”…

Khẳng định quyền, nghĩa vụ của công dân

Dù thâm hiểm, tinh vi đến đâu chăng nữa thì những chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng không che đậy được bản chất hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tùy vào tính chất, mức độ những hành vi ấy sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật.

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, việc tham gia bầu cử còn là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm
Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử là không thể xâm phạm. Mọi hành vi tổ chức lực lượng, cấu kết trong - ngoài chặt chẽ, tuyên truyền xuyên tạc tính dân chủ, phủ nhận quyền và nghĩa vụ của công dân, lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử; kích động, kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử; cổ xúy cho chủ nghĩa tự do vô chính phủ... như nêu trên là vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền bầu cử của công dân.

Bảo đảm quyền dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với chủ trương phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, Đảng và Nhà nước ta khẳng định rõ quan điểm, thái độ kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định rõ: “Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Tuyên truyền sâu rộng gắn với tổ chức chặt chẽ

Để đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và thành công tốt đẹp, các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp.

Dân chủ trong bầu cử hay cơ chế thực hành dân chủ trong bầu cử thực chất đó chính là sự công khai, minh bạch. Trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND sắp tới, tính công khai, minh bạch được thể hiện rất rõ trong trình tự các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử được đặc biệt chú trọng. Các khâu, các bước hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên và hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi để người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Không thể xâm phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử ảnh 3
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử, xúc phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm cho Nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này.

Cử tri cả nước cần được quán triệt, phổ biến kỹ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong công tác bầu cử và tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người dân hiểu rõ, nhận thức đúng, đó là cơ sở để mỗi cử tri tích cực, tự giác thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình trong tham gia bầu cử. Đi đôi với công tác tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Các lực lượng, cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các mặt công tác, có phương án bảo vệ cụ thể nhằm bảo đảm môi trường thực sự an toàn để Nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật.

Trước luồng thông tin đa dạng trên không gian mạng hiện nay, mỗi người dân cần nâng cao “sức đề kháng”, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin. Đặc biệt trước những thông tin trái chiều, cần thận trọng, kiểm tra lại độ chính xác, tránh những hành động vội vàng, bộc phát gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc bầu cử.

Khi phát hiện thấy những thông tin “độc hại”, nói xấu lãnh đạo; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật cần báo ngay cho lực lượng chức năng để có biện pháp ngăn chặn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự ảnh hưởng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin mới