mask

Kỳ Sơn quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6

(Baonghean.vn) - Chiều 27/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện cấp huyện và 21 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức-Thành
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức-Thành

Tại hội nghị các đại biểu được nghe 4 Nghị quyết mà hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII ban hành gồm: Nghị quyết số 18 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. 

Tại hội nghị BTV đã triển khai kế hoạch số 76 -KH/HU, ngày 06/12/2017 của BTV Huyện ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Kết luận hội nghị đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới mà các nghị quyết đã nêu.

Mọi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về nội dung các nghị quyết của Trung ương.

Đặc biệt, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trần Đức - Duy Thành

(Huyện ủy Kỳ Sơn)

Tin mới