mask

Nghệ An: 312.611 hộ hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những kết quả quan trọng của công tác phối hợp hoạt động giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2018.

Sáng 29/7, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2018 và dự kiến Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết phối hợp
 Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chương trình phối hợp số 07-CTPH/HNDT-SVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2016 giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa và Thể thao về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao giai đoạn 2016-2020, thời gian qua hai bên đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung như: Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hoạt động quan trọng của hai đơn vị.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thi dưới hình thức sân khấu hóa. Vận động tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa văn nghệ, ngày hội văn hóa thể thao gia đình.

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Nông dân

Các hoạt động thể thao là sân chơi bổ ích, mở rộng sự giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết các vùng miền, các dân tộc.

Qua công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã thu được nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các xã, các thôn, bản được tăng cường; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của Hội viên nông dân trong việc hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thể thao được tôn trọng, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa ở các vùng quê.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn được quan tâm đúng mức, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đến hết năm có 312.611 hộ gia đình hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 85%.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2020.
Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2020.

Dịp này, hai bên đã thống nhất 5 nội dung và thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020.

Tin mới