mask

Nghệ An ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá mức độ chuyển đổi số và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghệ An xác định mục đích của Kế hoạch này nhằm thực hiện hiệu quả chương trình, đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông, qua đó giúp doanh nghiệp xác định lộ trình, kế hoạch giải pháp chuyển đổi số phù hợp; hình thành bức tranh tổng thể về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn; tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số doanh nghiệp với các thông tin, số liệu xác thực để giúp cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi và phát triển kinh tế số.

Các chuyên gia chuyển đổi số đến từ TP Hồ Chí Minh tập huấn trao đổi chuyển đổi số cho doanh nghiệp Nghệ An năm 2020.Ảnh Nguyễn Hải
Các chuyên gia chuyển đổi số đến từ TP. Hồ Chí Minh tập huấn trao đổi chuyển đổi số cho doanh nghiệp Nghệ An năm 2020. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Để thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu phải hình thành hệ thống kỹ thuật làm công cụ, phương tiện áp dụng để đánh giá, theo dõi; đồng thời hỗ trợ thông tin, cung cấp và cập nhật về chuyển đổi số doanh nghiệp; có hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi, xếp hạng mức độ chuyển đổi của doanh nghiệp theo quy mô, ngành, lĩnh vực và địa phương; có các giải pháp hữu ích, thiết thực để tư vấn, hỗ trợ; xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số.

Một số phần mềm ứng dụng chuyển đổi số về bán hàng, thương mại điện tử mà các doanh nghiệp sản xuất giới thiệu, cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải
Một số phần mềm ứng dụng chuyển đổi số về bán hàng, thương mại điện tử mà các doanh nghiệp sản xuất giới thiệu, cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng xác định phạm vi triển khai đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi cho 3 loại doanh nghiệp theo quy mô: Vừa và nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh; cho doanh nghiệp lớn, độc lập, không theo mô hình công ty mẹ - con và áp dụng cho tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp mô hình mẹ - con.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, phương tiện để tự đánh giá, xếp hạng; hình thành tổ chức hoạt động mạng lưới chuyên gia đánh giá, tư vấn nhằm đánh giá, xếp hạng; đối tượng là các doanh nghiệp, HTX, cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các lĩnh vực, từ quy mô nhỏ, vừa, lớn; các cơ quan, tổ chức quản lý, các đơn vị chủ trì triển khai, thúc đẩy các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số.

Nhờ phần mềm chuyển đổi số mà nhân viên kinh doanh bán hàng tại Công ty xi măng Hoàng Mai làm thủ tục trên máy phòng điều khiển mà không cần xuất trình biên lại, góp phần đảm bảo phòng dịch.Ảnh: Nguyễn Hải
Nhờ phần mềm chuyển đổi số mà nhân viên kinh doanh bán hàng tại Công ty Xi măng Hoàng Mai làm thủ tục trên máy phòng điều khiển mà không cần xuất trình biên lai, góp phần đảm bảo phòng dịch. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện kế hoạch trên, cùng với triển khai giao nhiệm vụ giải pháp về truyền thông, tuyên truyền cho các sở ngành liên quan, tỉnh còn tổ chức đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cho DN và sử dụng công cộng phần mềm hỗ trợ đánh giá trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp; chỉ đạo lồng ghép các tiêu chí, chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số này với văn bản quy định về chỉ tiêu hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Index...

Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo KH số 241/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh, Nghệ An có các chính sách hỗ trợ thúc đẩy như sau: Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử điển hình, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử; hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và điều kiện để thực hiện chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm ứng dụng chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức trên các giải pháp nền tảng; hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số, quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số DN, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình; tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển đổi.

Kinh phí triển khai thực hiện chương trình Kế hoạch này bao gồm nguồn từ ngân sách, đầu tư từ doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, ưu tiên ngân sách nhà nước hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, đảm bảo an ninh mạng, hợp tác, nghiên cứu phát triển và một số hoạt động khác do cơ quan nhà nước chủ trì./.

Tin mới