mask

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 mũi đột phá nhằm tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp mạnh mẽ. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI MỘT CÁCH MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT

Phải khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện.

Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí giao dịch. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tháng 10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vẫn là “nút thắt”, “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 1 trong 3 mũi đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025 chính là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Bước sang năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều nghị quyết của Tỉnh ủy đã được ban hành làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai. Việc xem xét cho ý kiến đối với CCHC được duy trì thường xuyên trong các phiên họp của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tại các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm.

“Ngay từ những ngày đầu năm 2021, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC tỉnh năm 2021”.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc), tháng 3/2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, ở đâu người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt, thì ở đó công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao. Vì thế, UBND tỉnh đã chọn năm 2021 là năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

“Các cấp, ngành phải  tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền, khắc phục các tồn tại, hạn chế về việc tác nghiệp trên hệ thống một cửa điện tử, công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC và kết quả giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện và giám sát… Qua đó, xóa bỏ được thông tin dư luận “tỉnh mở, sở thắt” tồn tại lâu nay”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH
CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ nên công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Đã có nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 234 TTHC, tổng thời gian được cắt giảm là 1.447 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đúng hẹn, bước đầu được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Hiện tại đã có 18 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn với 1.326 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 3
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác số hóa các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động trung tâm, thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp, các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC, thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức, cá nhân. Công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trong thời gian qua cũng được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm này, 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua kiểm tra, ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã có quan tâm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản cụ thể hóa quy định của cấp trên như kế hoạch thực hiện, thành lập các đoàn kiểm tra; xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp 549 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 506 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhờ đó, chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh đạt 85,28 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 4
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Hiện UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu là nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, có khát vọng phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Trọng tâm CCHC trong giai đoạn 2021-2030 là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tin mới