mask

Nghệ An chỉ đạo về diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho toàn dân về phòng thủ dân sự.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, sở, ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tốt các tình huống trên địa bàn; các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 thường xuyên phối hợp hiệp đồng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn với quy mô lớn, trên diện rộng là nội dung cần tập trung lành đạo, chỉ đạo nhằm chủ động với các tỉnh huống có thể xảy ra, tránh bị động, bất ngờ.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm nổ súng tiêu diệt các mục tiêu giả định trong diễn tập thực binh Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân đánh địch xâm nhập biên giới. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên
Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm nổ súng tiêu diệt các mục tiêu giả định trong diễn tập thực binh Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân đánh địch xâm nhập biên giới. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Thực hiện Chỉ thị số 472/CT-QK ngày 01/3/2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, sở, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo tốt việc quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang nắm vững và thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan của Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nắm chắc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và công tác phối hợp hiệp đồng giữa các ban, sở, ngành, tố chức chính trị - xã hội địa phương, các lực lượng trong ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn.

Huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực tại chỗ và các biện pháp để ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2.   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khung tập; các Tiểu ban giúp việc và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, huấn luyện; hệ thống văn kiện; khảo sát xác định địa điểm diễn tập vận hành cơ chế và khu vực thực binh thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh, trình Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê chuẩn; trực tiếp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hành và tổng kết diễn tập. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan lập dự toán đề xuất UBND tỉnh duyệt kinh phí mua sắm trang thiết bị và bảo đảm cho diễn tập theo quy định.

3.   Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lực lượng thuộc quyền tham gia diễn tập; chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc tại khu dân cư và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình huấn luyện và thực hành diễn tập.

Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8, xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu trong hoàn lưu bão số 9 năm 2020. Ảnh: Trọng Kiên
Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8, xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu trong hoàn lưu bão số 9 năm 2020. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

4.   Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội giúp Ban Chỉ đạo diễn tập xây dựng văn kiện, phương án diễn tập theo kế hoạch.

5.  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng có liên quan chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập nội dung kết hợp quân dân y thiết lập bệnh viện dã chiến của tỉnh; cứu trợ thảm họa, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc.

6.   Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo nội dung của đơn vị được phân công; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, thị xã Cửa Lò thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ diễn tập theo chuyên ngành.

7.   Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tham gia cuộc diễn tập Phòng thủ dân sự đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

8. Quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập cần chủ động sáng tạo, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị kỹ thuật, tài liệu, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ diễn tập ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc tại khu dân cư và tìm kiếm cứu nạn.

9. Kinh phí diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh do một phần cấp trên bảo đảm và từ nguồn ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tế để hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan tham gia diễn tập phòng thủ dân sự.

10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương có liên quan theo dõi, nắm chắc tiến độ chuẩn bị, thực hành diễn tập và các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập) để chỉ đạo giải quyết.

11. Sau diễn tập, tổng kết đánh giá kết quả (kết hợp với tổng kết đánh giá trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh), rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tập thể và cá nhân mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp. Đồng thời, tổ chức bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện kế hoạch sát với tình hình thực tế.

12. Thời gian diễn tập: Dự kiến tổ chức vào quý III năm 2022 (cùng với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp các ngành và tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Tin mới