Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 1078-CV/BTGTU về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023.

Cuộc thi này do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Các bài tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022. Ảnh: Sỹ Thành ảnh 1

Các bài tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022. Ảnh: Sỹ Thành

Theo Công văn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh căn cứ vào Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi để tổ chức triển khai sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia tích cực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn ít nhất 15 tác phẩm có chất lượng. Đối với các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh chỉ đạo, phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, phóng viên đầu tư xây dựng những tác phẩm chuyên sâu, có chất lượng tham gia Cuộc thi. Đồng thời, tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm theo Thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25/6/2023 để đánh giá, tổng hợp gửi Ban tổ chức Cuộc thi.

Tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021 và 2022, cuộc thi năm nay được bổ sung, phát triển về thành phần tham gia, đó là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm chính trị cấp huyện, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.

Thể loại tác phẩm dự thi: Ngoài 2 thể loại báo chí và tạp chí viết như 2 Cuộc thi trước, năm nay bổ sung thêm 2 thể loại truyền hình, video clip và phát thanh.

Thông qua cuộc thi để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Tin mới