Nghệ An lấy ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, vào chiều 27/9.
anh
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Ảnh: Đ.C

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 32 điều, nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát các giải pháp của 4 chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013. Ngoài ra, còn bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của Cảnh sát cơ động.

Góp ý dự thảo Luật, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

anh
Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động nêu ý kiến. Ảnh: Đ.C

Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát Cơ động; đồng thời đề nghị quy định cụ thể hơn quyền hạn của Cảnh sát cơ động nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Các đại biểu đề nghị cần làm rõ 3 nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát cơ động, để làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, từ đó làm nổi bật sự thuyết phục cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

anh
Ông Trần Nhật Minh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cần làm rõ 3 nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Đ.C

Đối với vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động, đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định Cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

anh
Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Đ.C

Đồng thời đề nghị rà soát thật kỹ về trang bị, chính sách đối với Cảnh sát cơ động và trách nhiệm của chính quyền các cấp, để một mặt bảo đảm cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời, phù hợp với thực tiễn, đúng với phạm vi, quyền hạn của chính quyền các cấp để bảo đảm tính khả thi…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 sắp tới. 

Tin mới