mask

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung cả nước

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các tỉnh, thành kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để thực hiện tốt các chương trình.

Sáng 21/4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chủ trì có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh ở đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh ở đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Cả nước có 5.706 xã đạt chuẩn NTM

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay cả nước đã có 5.706/8.227 xã (69,4%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới.

Cả nước đã có 7.463 sản phẩm OCOP của 4.061 chủ thể OCOP, đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 67,6% sản phẩm 3 sao, 31% sản phẩm 4 sao và 1,2% sản phẩm tiềm năng 5 sao; 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm 5 sao cấp quốc gia.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung cả nước ảnh 2
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để đạt được mục tiêu đó, giai đoạn này thực hiện Chương trình gồm 7 dự án, bao gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho khoảng 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 74 huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

 Tỷ lệ hộ nghèo Nghệ An còn 2,74%

Báo cáo của Nghệ An cho thấy, tính đến năm 2021, toàn tỉnh đã có 299/411 xã đạt chuẩn NTM (tương đương 72,74% tổng số xã trong toàn tỉnh); 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 06 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí cả tỉnh là 16,8 tiêu chí/xã. 

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung cả nước ảnh 3
Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 337 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 82% số xã toàn tỉnh (trong đó, có 135 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 34 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Bình quân đạt 17,31 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân đến năm 2025 tăng 1,7 lần so với năm 2020. Có 200 thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và xã biên giới đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí; có 800 vườn chuẩn NTM đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Nghệ An cuối năm 2021 còn 2,74%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,09%. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1-1,5%, trong đó vùng miền núi 2-3%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Nghệ An đến cuối năm 2025, xuống mức thấp hơn bình quân chung cả nước.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung cả nước ảnh 4
Khởi sắc miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao các bộ, ngành và các địa phương đã nỗ lực thực hiện các chương trình và đạt nhiều thành quả cao trong lĩnh vực xây dựng NTM và xóa đói, giảm nghèo. 

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các Chương trình MTQG; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và người dân về mục đích yêu cầu, những định hướng trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; quán triệt và đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Các tỉnh, thành kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để thực hiện tốt các chương trình.
Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành có liên quan./.

Tin mới