Nghệ An triển khai hướng dẫn và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp các điểm du lịch trên địa bàn hoạt động đúng quy định Luật Du lịch số 09/2017/QH1, Sở Du lịch Nghệ An sẽ tiến hành cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm trong năm 2019.
Hướng dẫn viên du lịch sẽ có thêm 1 loại thẻ nữa để hành nghề. Ảnh: Vương Bằng
Sẽ có thêm 1 loại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đó là một trong những nét đổi mới của Luật Du lịch số 09/2017/QH14; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định về hướng dẫn viên du lịch.

Tại điều 58 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 quy định rõ: Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Theo điều 61 Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Sở Du lịch hướng dẫn về Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sở Du lịch Nghệ An định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

2. Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch Nghệ An, thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- 2 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

3. Sở Du lịch Nghệ An tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.                                                        

Vương Bằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới