mask

Nghệ An: Xây dựng vườn mẫu Nông thôn mới được hỗ trợ 15 triệu đồng

(Baonghean) - Đô Lương và Nam Đàn là 2 địa phương được lựa chọn để thực hiện xây dựng vườn chuẩn trong năm 2018.

Thực tế cho thấy cần có bộ tiêu chí để xây dựng khu vườn trong mỗi hộ gia đình chất lượng hơn, hiệu quả hơn và đẹp hơn. Từ khu vườn tự phát sang tự giác có kế hoạch, từ khu vườn tự cung, tự cấp sang khu vườn làm kinh doanh, từ người nông dân đơn thuần thành người nông dân hiện đại hơn...

Nghệ An: Xây dựng vườn mẫu Nông thôn mới được hỗ trợ 15 triệu đồng ảnh 1
Nông dân Trung Sơn - Đô Lương bắt đầu làm vườn mẫu. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên cơ sở đó, sau một thời gian xây dựng, nghiên cứu của các cấp, các ngành có liên quan theo kế hoạch đã cho ra bộ tiêu chí, nhằm mục đích ứng dụng để xây dựng vườn chuẩn trên địa bàn của tỉnh, bước đầu đang còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng rất được các cấp chính quyền, đặc biệt là người dân rất quan tâm hưởng ứng để tham gia thực hiện.

Hiện nay khi xây dựng vườn chuẩn thì mỗi vườn chuẩn được tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng.

Trên thực tế để xây dựng lại vườn chuẩn thì số tiền mà người dân bỏ ra đầu tư thường lớn hơn, trước tiên cần bám vào 5 tiêu chí để khảo sát, trong đó có một số cần lưu ý là: Phải có bản đồ quy hoạch sản xuất, số diện tích đất làm V.A.C phải từ 500 m2 trở lên và có thu nhập tối thiểu 30 triệu đồng/năm, phải ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, trồng hàng cây xanh cao khoảng 1 mét vào bờ tường trước cổng, hệ thống tưới tự động, mương tiêu xây kiên cố là bắt buộc, thường xuyên phải xử lý môi trường,...

Nghệ An: Xây dựng vườn mẫu Nông thôn mới được hỗ trợ 15 triệu đồng ảnh 2
Nuôi rùa tăng thu nhập trong vườn nhà ở Nam Cát - Nam Đàn. Ảnh: Thế Thắng

Ban chỉ đạo và người dân hoạch toán tổng thể, phân ra những hạng mục đã có và những hạng mục làm mới, sau đó hai bên thống nhất những nội dung nào được hỗ trợ và cam kết thời gian cụ thể để hiện thực hóa vấn đề đó.

Sau khi thực hiện xong thì hướng dẫn cách làm hồ sơ thanh toán, bao gồm: Phiếu điều tra khảo sát; Đơn đăng ký xây dựng vườn chuẩn NTM; Phương án quy hoạch và bố trí sản xuất, kinh doanh V.A.C chuẩn NTM, sơ đồ quy hoạch bố trí sản xuất, kinh doanh, các biên bản nghiệm thu, hợp đồng, các hóa đơn, chứng từ liên quan để làm thủ tục thanh toán.

Quyết định 482/QĐ-SNN-VPĐP, ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Nghệ An: Vườn mẫu có 

Chỉ tiêu 1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; 2 là Ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật. Có hệ thống tưới, tiêu khoa học và ít nhất có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Tiêu chí 3 là sản phẩm hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chí 4 là Môi trường cảnh quan. Tiêu chí 5 là Thu nhập: Thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đối với cây trồng trong vườn so với thu nhập so với từ trồng lúa trong xã ≥ 5 lần trở lên. 

Tin mới