mask

Nghệ An: Xin ý kiến Chính phủ để xử lý vướng mắc tại Dự án Thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Dự án Thủy điện Hủa Na sau 13 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân, và còn nhiều vướng mắc nên cần phải xin ý kiến Chính phủ.

Việc thực hiện xin ý kiến Chính phủ để xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Hủa Na được thể hiện tại Thông báo số 277/TB-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong và chính sách hỗ trợ khác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Hùa Na giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân
Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư Dự án Thủy điện Hùa Na giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

Về việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Thủy điện Hủa Na, tại Thông báo số 277/TB-UBND nêu rõ: Dự án Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong do Công ty CP Thủy điện Hủa Na làm chủ đầu tư đã được nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện (khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2008, đi vào hoạt động từ quý I năm 2013). Tuy nhiên, sau 13 năm triển khai thực hiện dự án công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Việc chậm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của UBND huyện Quế Phong, Công ty CP Thủy điện Hủa Na và các sở, ngành cấp tỉnh đã không kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ruộng nước tại các khu tái định cư thủy điện Hủa Na sau 2 năm chủ đầu tư bàn giao vẫn có năng suất rất thấp, đời sống người dân vì thế hết sức khó khăn. Ảnh: Nhật Lân
Ruộng nước tại các khu tái định cư Thủy điện Hủa Na sau 2 năm chủ đầu tư bàn giao vẫn có năng suất rất thấp, đời sống người dân vì thế hết sức khó khăn. Ảnh: Nhật Lân

Về vướng mắc hiện nay đã được Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý tại Công văn số 708/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 7/4/2020, tuy nhiên, đối chiếu với Điều 10, Luật Đất đai thì việc xử lý còn có bất cập.

Vì vậy, để xử lý việc bồi thường, hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng  bởi dự án, giao Sở TN&MT trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND huyện Quế Phong, căn cứ quy định của pháp luật tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Diện tích đất lâm nghiệp là rừng tự nhiên người dân vùng tái định cư dự án thủy điện Hủa Na đa có nguy cơ bị đưa vào tính đối trừ. Nếu thực hiện điều này, khu vực được

Diện tích đất lâm nghiệp là rừng tự nhiên người dân vùng tái định cư Dự án Thủy điện Hủa Na được giao dù không đem lại lợi ích gì nhưng đang có nguy cơ bị đưa vào tính đối trừ. Nếu thực hiện điều này, khu vực thực hiện dự án thủy điện vốn được Nhà nước đề ra chính sách ưu tiên đặc biệt, lại chính là khu vực bị thiệt thòi nặng nề, mất công bằng so với các khu vực dân cư khác trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Một người dân khu tái định cư Huôi Chà Là chỉ diện tích rừng tự nhiên được giao  ở trên đình một ngọn núi cao. Ảnh: Nhật Lân

Liên quan đến những tồn đọng, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Hủa Na, trong thời gian vừa qua, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết phản ánh thực trạng về đời sống khó khăn của các hộ dân vùng tái định cư. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu các quy định của pháp luật, việc thực hiện đề án giao đất rừng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh…, thấy rằng phương án đối trừ quyền sử dụng đất giữa nơi đi và nơi đến mà Tổng cục Quản lý đất đai đã hướng dẫn là quá bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các hộ dân.  

Tin mới