mask

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Sáng 18/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Chỉ thị 47 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị; dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố, huyện thành thị trong cả nước. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến.
Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 3 năm thực huyện Quyết định 1110 và Quyết định 44 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có bước phát triển vượt bậc.

Trong bối cảnh số cơ sở nguy hiểm cháy, nổ tăng trung bình trên 15% thì tình hình cháy, nổ đã được kiềm chế thấp nhất về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Từ 2010 – 2015, lực lượng cảnh sát PCCC toàn quốc đã tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả gần 6.420 vụ, cứu nạn, cứu hộ 2.466 vụ, cứu được 1.625 người, tìm được 949 thi thể, bảo vệ được khối lượng tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại: Nhận thức, trách nhiệm của một số người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương về công tác này vẫn còn hạn chế, còn có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng PCCC; Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC chưa thường xuyên; Cơ sở hạ tầng, giao thông, trang thiết bị phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại thị xã Cửa Lò.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại thị xã Cửa Lò.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác PCCC thời gian qua, ngày 25/6/2015, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 47, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm; Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng với 3 mục tiêu, 4 yêu cầu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, địa phương đã tập trung tham luận với các nội dung về đúc kết kinh nghiệm 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634 của Thủ tướng Chính phủ; Bàn các giải pháp thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Để phòng cháy chữa cháy có hiệu quả, cần nâng cao hơn ý thức, kiến thức về PCCC và CNCH.
Để phòng cháy chữa cháy có hiệu quả, cần nâng cao hơn ý thức, kiến thức về PCCC và CNCH. -Ảnh minh họa

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương phải xác định công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Người đứng đầu các bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm, nguyên tắc trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Phải lấy phòng ngừa là chính; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ;  Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Thanh Sơn

 

Tin mới