mask

Nhiều thỏa thuận đầu tư ở Nghệ An vẫn 'nằm trên giấy'

(Baonghean.vn) – Sau hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân ở Nghệ An năm 2017, đến nay vẫn còn 3 dự án chưa triển khai  và 11 thỏa thuận hợp tác đầu tư chậm tiến độ.

In po g rap phihc

Trân Châu - Hữu Quân

Tin mới