mask

Nhiều tồn tại trong kiểm soát thủ tục hành chính ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Việc niêm yết công khai TTHC chưa đầy đủ, giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực thừa thành phần hồ sơ, chưa mở sổ theo dõi, còn hồ sơ thời gian giải quyết chậm so với quy định.

Trong 2 ngày (26-27/9), triển khai Kế hoạch 204/KH-UBND của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã làm việc tại UBND TP Vinh và phường Lê Lợi, xã Hưng Lộc.

a
Việc công khai TTHC ở phường Lê Lợi chưa đầy đủ, chưa phù hợp.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số hồ sơ TTHC được giải quyết theo đúng quy định, một số hồ sơ đã rút gọn thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã áp dụng phần mềm để quản lý hồ sơ và theo dõi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tuy nhiên,việc công khai thực hiện TTHC tại Trung tâm giao dịch 1 cửa và 2 đơn vị cấp phường, xã chưa đầy đủ, có nhiều TTHC đã hết hiệu lực, lạc hậu so với quy định hiện hành. Hình thức niêm yết công khai ở cấp xã, phường chưa phong phú, chủ yếu mới chỉ thực hiện bằng hình thức bảng gắn trên tường.

Về giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực như kinh tế- thương mại, Tài nguyên – Môi trường, văn hóa còn thừa thành phần hồ sơ, chưa mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, còn có hồ sơ giải quyết chậm so với quy định, cá biệt có hồ sơ chậm so với quy định gần 3 tháng.

a
Việc giải quyết TTHC ở xã Hưng Lộc còn thừa thành phần hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh những tồn tại, đoàn kiểm tra đánh giá, trong thời gian qua, UBND TP Vinh đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn. Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố nên hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC được kiện toàn.

Việc công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP Vinh, UBND phường, xã cơ bản đầy đủ, phù hợp với quy định; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện cơ bản đảm bảo, đúng quy định của pháp luật về chuyên ngành và yêu cầu về CCHC.

Từ đầu năm 2015 đến hết tháng 6/2016, UBND TP. Vinh đã tiếp nhận 67.557 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn 63.692, đang giải quyết 3.865. UBND TP Vinh cũng đã triển khai rà soát 99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố, 184 TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường, xã.

a
Lãnh đạo UBND TP Vinh khẳng định sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả đạt được của UBND TP Vinh trong công tác kiểm soát TTHC, đoàn đề nghị, UBND Thành phố cần niêm yết công khai TTHC đầy đủ nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân; Tăng cường tập huấn nghiệp vụ đối với các cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc kiểm soát TTHC tại các phòng, ban và các phường xã; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra.

Nguyên Hưng

Tin mới