Những chức năng, nhiệm vụ mới của trung tâm chính trị cấp huyện

(Baonghean.vn) - Với nhiều nội dung mới quan trọng liên quan trực tiếp đến vai trò, vị trí, chức năng và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư đã giải quyết căn bản những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để xây dựng, ban hành bộ tiêu chí chuẩn hóa nhằm đưa các trung tâm này trở thành mũi nhọn trong công tác bồi dưỡng chính trị trong thời kỳ mới.
Chiều 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019  của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66-KL/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Quyết định 185 và những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện

Kết luận số 66- KL/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư khẳng định, sau hơn 11 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên toàn quốc đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương cũng như quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quyết định số 185 có những nội dung còn một số khó khăn, bất cập. Cụ thể:

Theo Quyết định số 185, trung tâm bồi dưỡng chính trị trực thuộc 2 đầu mối khác nhau, vừa trực thuộc cấp ủy cấp huyện, lại vừa trực thuộc UBND cấp huyện. Điều này dẫn đến việc chưa đồng bộ trong công tác tổ chức, nhân sự, biên chế và sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu thống nhất trong hệ thống văn bản hành chính do trung tâm ban hành.

Cán bộ, giảng viên của nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị không được hưởng phụ cấp công tác đảng hoặc phụ cấp công vụ; phụ cấp thâm niên, chế độ vượt giờ không quy định rõ ràng.

Chế độ cho giảng viên kiêm nhiệm chưa đảm bảo. Thậm chí, tại một số tỉnh, lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị tương đương lãnh đạo phòng, ban cấp huyện nhưng không được chuyển ngạch lên chuyên viên chính.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhiều trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và việc học tập của học viên.

Một số trung tâm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa thì hệ thống các phòng học chưa trang bị được các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, hệ thống âm thanh; không có phòng đọc, thư viện để giảng viên và học viên nghiên cứu.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Chương đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa để phục vụ yêu cầu bồi dưỡng cán bộ của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, sau khi các địa phương thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, một số địa phương trên cả nước không những tổ chức việc hợp nhất chức danh, mà còn sáp nhập trung tâm với ban tuyên giáo cấp huyện.

Những tồn tại trên đòi hỏi cần sớm xây dựng, ban hành bộ tiêu chí chuẩn hóa các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cũng như hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp...

Những đổi mới đối với trung tâm chính trị cấp huyện

Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư có nhiều điểm mới, khắc phục được nhiều bất cập còn tồn tại về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trước hết, tên gọi có sự thay đổi, theo đó quy định mới là "trung tâm chính trị cấp huyện" (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Về tổ chức bộ máy, trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng hoặc cấp ủy cấp huyện do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Ngoài ra, chế độ giảng viên kiêm nhiệm được thực hiện để phục vụ công tác giảng dạy.

Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư nêu rõ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy phối hợp với các trường chính trị tỉnh, chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn đối với trung tâm chính trị ở thành phố, thị xã và các huyện. Ảnh minh họa Thanh Lê

Bên cạnh đó, cấp ủy cấp huyện trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; về thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho trung tâm.

Quyết định còn có nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm đủ về số lượng, đảm bảo được chất lượng giảng dạy, đảm bảo quy định, giảng viên các trung tâm được đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp...

Thanh Quỳnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới