mask

Những lưu ý khi xây dựng văn kiện đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cơ quan cấp tỉnh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An đã tiến hành rút kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó đưa ra một số lưu ý đối với xây dựng văn kiện đại hội của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lưu ý, đối với báo cáo chính trị: Chủ đề của báo cáo chính trị cần bao gồm các thành tố mục tiêu, phương thức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng gắn với đặc điểm, tình hình của tổ chức cơ sở đảng và ngành, đơn vị.

Những lưu ý khi xây dựng văn kiện đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cơ quan cấp tỉnh ở Nghệ An ảnh 1
Các đảng viên thực hiện bầu cử tại Đại hội điểm Chi bộ Sở Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Báo cáo ngắn gọn, sát thực, có tính chiến đấu cao; phải bám sát đề cương, bố cục. Dung lượng không quá 18 trang, bảo đảm sự cân đối giữa phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tối đa 60%) với mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tối thiểu 40%).

Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phải phù hợp với kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ và sát với tình hình thực tế của cơ sở, thể hiện tính tiến công, tính khả thi, tránh duy ý chí; cần có nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tập trung đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm, bài học kinh nghiệm của ban chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng; tránh trùng lặp với đánh giá thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tổ chức đảng; dung lượng của báo cáo không quá 7 trang.

Dự thảo nghị quyết đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được đoàn thư ký tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn chỉnh để đại hội biểu quyết thông qua. 

Việc thảo luận, góp ý vào báo cáo chính trị và văn kiện của Trung ương, của cấp trên cơ sở, cần làm tốt khâu tổng hợp ý kiến góp ý; đồng thời tại đại hội cần dành thời gian thỏa đáng (trong phiên trù bị) để thảo luận, tập trung những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau để đại hội biểu quyết thông qua.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lưu ý, Đề án nhân sự phải bảo đảm số lượng, cơ cấu (rõ về cơ cấu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra), độ tuổi, tiêu chuẩn, có số dư từ 10-15%.

Phân tích nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải trên danh sách có cả số dư; đề án phải bao gồm tổng hợp kết quả thực hiện quy trình nhân sự tái cử và tham gia lần đầu.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

(Baonghean.vn)- Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách phải theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, cùng cấp ủy cơ sở chuẩn bị tài liệu duyệt đại hội theo hướng dẫn.

Tin mới