mask

Smartphone có thể bị theo dõi kể cả khi đã tắt định vị GPS

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Princeton, người dùng smartphone thậm chí không biết bị theo dõi ngay cả khi họ đã tắt dịch vụ định vị GPS.

Nhóm Arsalan Mosenia, Xiaoliang Dai, Prateek Mittal và Niraj Jha đã kết hợp thông tin từ các nguồn điện thoại và không phải điện thoại để xác định vị trí của thiết bị. Kỹ thuật này được gọi là PinMe cho thấy có thể theo dõi vị trí ngay cả khi dịch vụ định vị, GPS và Wi-Fi đã bị tắt.

Dữ liệu được sử dụng để theo dõi thiết bị bao gồm múi giờ của điện thoại và thông tin từ các bộ cảm biến, như áp suất không khí. Khi trộn các thông tin công cộng như bản đồ, vị trí của thiết bị có thể được ước tính mà không cần dịch vụ định vị.

Smartphone có thể bị theo dõi kể cả khi đã tắt định vị GPS ảnh 1

Vì các nguồn sản xuất dữ liệu này không yêu cầu người dùng cho phép hoạt động và chỉ thu thập một lượng nhỏ dữ liệu, vì vậy phương pháp này “hầu như không bị phát hiện được”.

Các phát hiện này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 9/2017 và sau đó xuất bản lại vào tháng 2/2018, cho thấy rằng mặc dù những nỗ lực tốt nhất của người dùng, vị trí thiết bị của họ và rất có thể vị trí của họ cũng bị theo dõi. Đối với những người dùng cố gắng che giấu vị trí thực của mình, cho dù vì lý do cá nhân hay công việc, thì điều này có thể là một vấn đề.

Các dữ liệu cảm ứng được sử dụng trong khai thác này thường được sử dụng cho các ứng dụng theo dõi chuyển động, và tập thể dục, các nhà nghiên cứu cho biết. Một cách để tắt các bộ cảm biến giống như cách bạn tắt tính năng GPS, có thể giúp tránh bị theo dõi bí mật bằng phương pháp PinMe, các nhà nghiên cứu cho biết.

Tin mới