mask

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 8/2018, sáng 24/8, UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2018 trong buổi sáng ngày 24. Ảnh Nhật Lân.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2018 trong buổi sáng ngày 24/8. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Nhật Lân

Căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ngày 13/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 58 cơ bản đã đưa công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện đúng các quy định của pháp luật, giải quyết được công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái Văn Nông báo cáo UBND tỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 58. Ảnh: Nhật Lân.
Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái Văn Nông báo cáo UBND tỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 58. Ảnh: Nhật Lân.

Tuy nhiên, do một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến tới việc tổ chức thực hiện quy định đã ban hành còn có một số vướng mắc cần phải xử lý để đáp ứng được công tác bồi thường GPMB, thu hút đầu tư trên địa bàn. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tại Quyết định số 58 cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành tham gia ý kiến một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58. Ảnh Nhật Lân.
Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành tham gia ý kiến một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58. Ảnh Nhật Lân.

Tại cuộc họp, cơ quan soạn thảo là Sở TN&MT báo cáo các nội dung của Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh”. Theo đó, UBND tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến 13 Điều của Quyết định 58/2015/QĐ-UBND (gồm Điều 3, 5, 7, 8, 12, 15, 22, 23, 27, 29, 30, 31 và Điều 34).

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết số hộ được giao đất TĐC, điều kiện hộ gia đình tách hộ thành gia đình riêng được giao đất TĐC; Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chng nhận quyền sử dụng đất; Quy định về xử lý các trường hợp bị thu hồi hết đất ở, đất vườn có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích được bố trí TĐC…

Giám đốc Sở TN&MT Võ Duy Việt ghi nhận và có những trao đổi lại với các thành viên UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ảnh: Nhật Lân.
Giám đốc Sở TN&MT Võ Duy Việt ghi nhận và có những trao đổi lại với các thành viên UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ảnh: Nhật Lân

Cũng tại phiên họp, Sở TN&MT trình UBND tỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND quy định về việc cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân.

Đồng thời, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ quan tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Bởi khi công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thường xuyên gặp những vướng mắc nên được các thành viên UBND tỉnh tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, các thành viên UBND tỉnh tập trung về việc sửa đổi, bổ sung các quy định để công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất được đảm bảo đúng quy định, và phù hợp thực tiễn trong quá trình nhà nước thu hồi đất; xem xét thêm việc ủy quyền cho UBND cấp huyện trong công tác thu hồi đất đối với tổ chức…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận ý kiến các ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, đồng thời khẳng định việc trình sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 58, 78, 79 và việc thay thế Quyết định số 80 ở thời điểm hiện tại là cần thiết; các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung phù hợp là sát với thực tiễn; trên cơ sở các ý kiến góp ý, chỉ cần xem xét chỉnh sửa câu từ tại văn bản dự thảo cho phù hợp, chặt chẽ hơn. Vì vậy, dự thảo các quyết định cơ bản đã đủ điều kiện để cho phép thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận, thông qua các dự thảo Sở TN&MT trình tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp. Ảnh: Nhật Lân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung; đề nghị Sở TN&MT trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh các văn bản chuyển Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định.

Tin mới