mask

Tăng cường gắn kết giữa đại biểu Quốc hội và nhân dân

(Baonghean) - Năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An đã phát huy năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong các hoạt động của Quốc hội, góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động của Đoàn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri

 Xác định vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, qua đó đã thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trước và sau kỳ họp Quốc hội thứ 3, thứ 4 (Quốc hội khóa XIV), Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội tại 21 huyện, thành phố, thị xã theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tiến hành 4 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ tại 84 điểm của các đơn vị bầu cử theo hình thức tiếp xúc cử tri một xã hoặc cụm xã. Các ý kiến của cử tri đã được Đoàn tổng hợp và phân loại, được các vị đại biểu Quốc hội chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh.

Quốc hội giám sát dự án BOT tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quốc hội giám sát dự án BOT tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội, với cách làm đổi mới, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với các nội dung như thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người dân vùng chịu ảnh hưởng từ các dự án thủy điện, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi cho đồng bào miền núi, vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường từ các dự án khai thác khoáng sản; về công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng; đối thoại giữa đại biểu Quốc hội với thanh niên Nghệ An...

Qua đó, đã ghi nhận và phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan hữu quan ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà để xem xét, trả lời theo quy định.

Đặc biệt, trong các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH đã mời các đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan đến các lĩnh vực mà cử tri quan tâm để trực tiếp trả lời các kiến nghị.

Thông qua hoạt động này đã kịp thời giải đáp ngay nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là các lĩnh vực liên quan đến chính sách người có công, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn, miền núi...

Cùng đó, tại các kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật tại các phiên thảo luận tổ và ở hội trường; tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ cũng như góp ý đối với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời kết hợp phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri để Quốc hội và Chính phủ quan tâm. Điều đó cho thấy, các đại biểu đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Nâng chất lượng hoạt động giám sát

Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng, thường xuyên và là một trong những chức năng cơ bản của Đoàn ĐBQH. Năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đối với nội dung “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”; Việc thực hiện chính sách pháp luật về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung: “Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”; tham gia các Đoàn giám sát của các Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc về “Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016”,…

Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Thanh lê
Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Thanh lê

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; phối hợp tham gia Đoàn giám sát theo chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban thuộc HĐND tỉnh.

Đối với công tác tiếp dân, các ĐBQH tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong việc giải thích pháp luật, hướng dẫn và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định; đồng thời, quan tâm giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến vào các dự án luật thông qua và cho ý kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Sau khi tổ chức lấy ý kiến, đoàn đã chỉ đạo Văn phòng tổng hợp kịp thời để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi UBND tỉnh theo luật định.

Năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Như thế, đòi hỏi mỗi đại biểu không ngừng phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy hết trách nhiệm, đoàn kết cùng tham gia vào kế hoạch, chương trình chung của Đoàn ĐBQH tỉnh, giúp cho hoạt động của đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao.

Cùng đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ĐBQH với nhân dân, lắng nghe, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; xây dựng chương trình và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật…

Tin mới