mask

Tăng cường phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh và BHXH tỉnh vừa ký kết phối hợp phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Tăng cường
Tăng cường phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ảnh minh họa

Hai đơn vị thống nhất 7 nội dung phối hợp:

- Phối hợp phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Phối hợp trong phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Phối hợp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan BHXH các cấp.

- Phối hợp bảo đảm an toàn đối với hoạt động của cơ quan BHXH các cấp.

- Phối hợp trong công tác quản lý khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Công an tỉnh và thực hiện các chế độ BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

- Phối hợp trao đổi, cung cấp, đối chiếu các thông tin, tài liệu giữa đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN (của BHXH tỉnh) với tàng thư căn cước công dân (của Công an tỉnh) phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Phối hợp thành lập, cử cán bộ tham gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong BHXH, BHYT, BHTN khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo hai bên.

Theo đó, Công an tỉnh sẽ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và thông báo kịp thời cho BHXH tỉnh về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi vi phạm pháp luật khác để BHXH tỉnh có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời có biện pháp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN; cung cấp thông tin cần thiết về kết quả điều tra vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH theo quy định…

Chủ động, kịp thời phối hợp với cơ quan BHXH để điều tra, xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm, gây dư luận xã hội để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

 

Tin mới