mask

Tăng trách nhiệm bí thư cấp ủy qua tiếp dân định kỳ

(Baonghean) - Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, bí thư cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp dân định kỳ hàng tháng. Như vậy, cùng quy định Chủ tịch UBND các cấp tiếp dân định kỳ, quy định mới này sẽ tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và nâng hiệu quả hoạt động quản lý hành chính Nhà nước...

Gắn tiếp dân với trách nhiệm bí thư cấp ủy

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân (Quy định số 11).

Đồng chí Phan Sỹ Dương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với các cơ quan có trách nhiệm phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Tăng trách nhiệm bí thư cấp ủy qua tiếp dân định kỳ ảnh 1

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên trao đổi với cán bộ xóm và nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp liên quan đến nội dung tiếp công dân; trong đó trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của dân theo thẩm quyền.

Bí thư cấp ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy cấp dưới, tổ chức, cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành các quy định về những nhiệm vụ nêu trên.

Người đứng đầu cấp ủy cũng có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và trụ sở làm việc hoặc địa điểm tiếp công dân để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết thực hiện.

Đặc biệt, không chỉ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, mà kế hoạch còn nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện để đảm bảo quy định tiếp dân đi vào cuộc sống hiệu quả.

Theo đó, định kỳ theo quý, năm hoặc có thể đột xuất, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất, bí thư cấp ủy cấp huyện phải báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư, văn phòng và ban dân vận cấp ủy cấp huyện về các nội dung trên.

Sẽ tiếp dân định kỳ và đột xuất

Như vậy, với Kế hoạch thực hiện Quy định số 11, ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ ít nhất 1 ngày trong tháng; quy định vào ngày mồng 5 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì bố trí ngày liền kề sau đó).

Trong trường hợp đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy không chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ, thì ủy quyền một Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân. Phiên tiếp công dân đầu tiên của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2019 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tăng trách nhiệm bí thư cấp ủy qua tiếp dân định kỳ ảnh 2
Phiên tiếp công dân đầu tiên của Bí thư Tỉnh ủy dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2019 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Thành phần tham gia phiên tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy sẽ có trưởng các ban Đảng: Nội chính, Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng phòng, cán bộ, công chức có liên quan thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện Công an tỉnh…

Trường hợp thành viên là cấp trưởng các cơ quan, đơn vị không thể tham gia vì có lý do đột xuất thì cử cấp phó đi thay nhưng phải báo cáo Bí thư Tỉnh ủy hoặc người được phân công chủ trì.

Theo Quy định số 11, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. 

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau hoặc việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, theo Quy chế tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy, thì công tác tiếp dân và tiếp nhận, nghiên cứu, đề xuất, xử lý đơn khiếu kiện của công dân phải đảm bảo kịp thời, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Còn ở cấp huyện (tương đương) và cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định: Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp công dân do bí thư cấp ủy quyết định trên cơ sở đảm bảo yêu cầu theo Quy định số 11-QĐ/TW và Luật Tiếp công dân cũng như nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đơn cử tại Con Cuông, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy cho biết, Bí thư Huyện ủy sẽ thực hiện tiếp dân vào ngày 20 hàng tháng, bí thư cấp ủy cấp xã sẽ tiếp dân vào ngày mùng 5 và ngày 25 hàng tháng.

Liên quan đến nội dung này, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy có hướng dẫn để cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó, hiện nay 6 tháng 1 lần đang tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư đảng ủy - chủ tịch HĐND - chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân. 

Tuy nhiên, căn cứ vào Quy định số 11, bí thư đảng ủy cấp xã đã tiếp dân 2 lần mỗi tháng, nên hội nghị đối thoại tổ chức 6 tháng một lần sẽ được sửa đổi theo hướng giao cho ủy ban MTTQ tổ chức cho lãnh đạo xã gặp gỡ, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cho đại diện nhân dân.

Tăng trách nhiệm bí thư cấp ủy qua tiếp dân định kỳ ảnh 3
Đồng chí Cấn Đức Quyết - Vụ trưởng thuộc Vụ, Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước sớm ban hành và thực hiện kế hoạch tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Nội dung kế hoạch được chuẩn bị tốt.

Đồng chí Cấn Đức Quyết - Vụ trưởng thuộc Vụ, Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương

Tiếp công dân là hoạt động ý nghĩa và có vai trò quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường ngay từ cơ sở.

Thông qua hoạt động tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy sẽ tăng cường thêm mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, tại Nghệ An, sự chủ động, nhanh chóng vào cuộc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 11 đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần hướng về cơ sở, gần dân, giải quyết công việc của dân.

Tin mới