mask

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy tập trung tuyên truyền, tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 698 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông tin chuyên đề: “Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trần Quốc Khánh định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trần Quốc Khánh định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê

Định hướng về công tác tuyên truyền tháng 12/2020, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở những thông tin, tư liệu do các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị, Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương.

Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 chú ý đến những điểm mới, điểm đột phá Nghị quyết; những thành tích nổi bật của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái về tình hình đất nước, từ đó, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng về thành tựu của đất nước, về Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tiếp tục tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và đối ngoại năm 2020 của cả nước, của tỉnh và của các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán.

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo…

Tin mới