Thanh Chương: Thi hành kỷ luật 71 đảng viên

(Baonghean.vn) - Theo nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương, trong năm 2017, tổ chức đảng có thẩm quyền từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 71 đảng viên, chiếm 0,54% số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Trong số 71 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 7 đảng ủy viên, 8 chi ủy viên, 56 đảng viên không giữ chức vụ trong đảng.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng với lãnh đạo HĐND tỉnh giám sát thực hiện các kiến nghị của người dân xã Thanh Yên. Ảnh: tư liệu. ảnh 1
Lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng với lãnh đạo HĐND tỉnh giám sát thực hiện các kiến nghị của người dân xã Thanh Yên. Ảnh: tư liệu.

Về lỗi vi phạm kỷ luật, 2 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, chiếm 2,82% (so với đảng viên bị thi hành kỷ luật); 2 đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chiếm 2,82%; 61 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chiếm 85,92%; 3 đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, chiếm 4,22%; 3 đảng viên liên quan đến các vi phạm khác.

Về hình thức kỷ luật, có 1 đảng viên bị cách chức, 6 đảng viên bị cảnh cáo, 64 đảng viên bị khiển trách.

Về thẩm quyền thi hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương thi hành kỷ luật 1 đảng viên; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên, Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 4 đảng viên, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 63 đảng viên.

Trong năm 2017, đảng viên vi phạm kỷ luật được UBKT 2 cấp chủ động xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xem xét, xử lý nghiêm túc, đúng phương hướng, phương châm, đúng thẩm quyền; đảng viên thi hành kỷ luật nhận thức được khuyết điểm, kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật nghiêm túc; đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật không có khiếu nại kỷ luật Đảng.

Tin mới