mask

Thành phố Vinh thu ngân sách đạt gần 3.539 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Năm 2022, với nhiều nỗ lực cố gắng, thu ngân sách ở thành phố Vinh đạt gần 3.539 tỷ đồng, là năm đạt cao nhất từ trước đến nay. 
0:00 / 0:00
0:00

Báo cáo của thành phố cho biết: Nhờ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, thu ngân sách của thành phố đạt kết quả khá.

Kết quả thu ngân sách năm 2022 của thành phố ước đạt 3.538,8 tỷ đồng, đạt 170,5% dự toán tỉnh giao, 109,7% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Thành phố Vinh thu ngân sách đạt gần 3.539 tỷ đồng ảnh 1

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất từ dự án thành phố được hưởng tỷ lệ điều tiết 100% theo cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là 1.080 tỷ đồng.

Các khoản thu, sắc thuế đều hoàn thành và vượt dự toán được giao, một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất: 2.268 tỷ đồng, đạt 216% dự toán tỉnh giao, 105,5% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 67,6% so với cùng kỳ; Thu ngoài quốc doanh: 440 tỷ đồng, đạt 118,9% dự toán tỉnh giao, đạt 117,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 10,5% so với cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân: 205 tỷ đồng, đạt 164% dự toán tỉnh giao, đạt 151,9% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 38,7% so với cùng kỳ; Thu khác: 108,9 tỷ đồng, đạt 145% dự toán tỉnh giao, đạt 136% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,9% so với cùng kỳ; tăng cường các biện pháp truy thu nợ đọng với số tiền 216,5 tỷ đồng.

Năm 2022, thành phố đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp để vừa kích hoạt, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế đêm; thu hút đầu tư, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tin mới