mask

Thông báo bổ sung điều kiện tuyển dụng giáo viên các trường học do huyện Quỳ Hợp quản lý đợt 3

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công văn số 117/SNV-TCBC ngày 18/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc tuyển dụng viên chức; Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp thông báo bổ sung điều kiện tuyển dụng viên chức các trường học thuộc huyện quản lý đợt 3 năm 2020 như sau:

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh:

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc Đại học Tiếng Anh, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương; Có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ Tin học đạt chuẩn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tin mới