mask

Thông tin chính thống phải chặt chẽ, kịp thời và không thể đi sau mạng xã hội

Tại lễ khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thông tin chính thống phải làm chặt chẽ, kịp thời và không thể đi sau mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00

Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29/3. Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến đã giới thiệu khái quát về Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Địa chỉ truy cập: dangcongsan.org.vn - Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông tin chính thống phải chặt chẽ, kịp thời và không thể đi sau mạng xã hội ảnh 1

Giao diện của Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cổng thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện ích với 3 khối nội dung lớn gồm: Khối tin tức (các chuyên mục: Tin hoạt động; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng...); Khối dữ liệu (các chuyên mục: Văn bản mới; Hướng dẫn công tác Đảng; Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, ngành; tỉnh, thành ủy...); Khối các ứng dụng (các chuyên mục: Hỏi đáp trực tuyến, Đối thoại trực tuyến, Góp ý xây dựng Đảng, Diễn đàn xây dựng Đảng...).

Cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin, báo, tạp chí của 108 cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy. Thông tin của mỗi cơ quan, đơn vị được tích hợp trong một trang thành phần riêng trên Cổng, gồm 4 tiểu mục chính: Giới thiệu; Tin hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu.

Thông tin chính thống phải chặt chẽ, kịp thời và không thể đi sau mạng xã hội ảnh 2

Lãnh đạo các ban ngành Trung ương bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong bối cảnh hiện nay, báo chí cần tích cực nắm bắt và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng của kênh thông tin chính thống. Đại hội Đảng XIII đã đề ra là tăng cường quản lý, phát triển các phương tiện truyền thông báo chí trên các nền tảng mạng xã hội, Internet.

Sau khi Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản được đưa vào vận hành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu để vận hành Cổng thông suốt, an toàn tuyệt đối, đảm bảo Cổng là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời chủ trương của Đảng cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, đây sẽ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy việc cung cấp, cập nhật thông tin trên cổng phải được thẩm định, biên tập chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Thông tin chính thống phải chặt chẽ, kịp thời và không thể đi sau mạng xã hội ảnh 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giao nhiệm vụ: “Tuy làm chặt chẽ nhưng phải chủ động, kịp thời, luôn luôn đi trước chứ không thể đi sau mạng xã hội. Đặc biệt, không để trống thông tin hay nội dung cần định hướng, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm”.

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được thiết kế như một tổng kho dữ liệu điện tử đa phương tiện, địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, các tổ chức chính trị -xã hội, các bộ ngành, các tỉnh, thành ủy thông qua mạng thông tin toàn cầu Internet.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ cần chú trọng kiện toàn các cơ chế, quy định, quy trình vận hành thông suốt hoạt động cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu và liên kết khai thác.

Tin mới