mask

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Công an quyết liệt hơn nữa trong bố trí, sắp xếp lực lượng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý.

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của Công an nhân dân năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 để tổng kết triển khai tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Công an quyết liệt hơn nữa trong bố trí, sắp xếp lực lượng ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tờ trình các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày các nội dung chính đưa ra tại hội nghị công tác Đảng năm 2019 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung, các Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương đã tham gia ý kiến đánh giá tình hình an ninh, trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2019; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong năm tới.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả nổi bật sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân; báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, vị thế, vai trò của đất nước tiếp tục được nâng cao....

Thủ tướng nhấn mạnh, đạt được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng đánh giá, năm 2019 lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động đảm bảo an ninh từ xa, giữ vững an ninh chính trị của đất nước.

Thủ tướng cũng đánh giá, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ được tăng cường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Công an quyết liệt hơn nữa trong bố trí, sắp xếp lực lượng ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện đề án tổ chức bộ máy mới là “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, có chính sách phù hợp, động viên cán bộ, chiến sĩ làm việc tại cơ sở vì rất vất vả, trực tiếp va chạm nhiều việc. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Bộ chính trị đã có chủ trương, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành trong quý 1/2020.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng yêu cầu cần lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2026, phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, lực lượng Công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh hơn các năm khác.

Tin mới