mask

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2022

(Baonghean.vn) - Năm 2022, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tiến hành giám sát; tổ chức tốt 4 cuộc giám sát chuyên đề; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Năm 2021, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2022 ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức 4 kỳ họp đột xuất (kỳ họp thứ 18, 19, 20 và kỳ họp thứ 21) để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và thông qua 22 Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp đột xuất. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 43 nghị quyết (trong đó, có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật, 31 nghị quyết cá biệt).

Đặc biệt, trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp; phương thức tổng hợp, lấy ý kiến góp ý vào các tài liệu trình kỳ họp; ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác tài liệu kỳ họp. Các kỳ họp đã tiến hành theo đúng trình tự, nội dung, chương trình đề ra; công tác điều hành khoa học và linh hoạt, đảm bảo thời lượng của chương trình, phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2022 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt ở xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và khóa XVIII đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ để thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo; xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và thảo luận, quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, như: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII của UBND tỉnh và các ngành liên quan, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,...

Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân định kỳ tại Hội đồng tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận 239 lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (trong đó, có 79 đơn khiếu nại, 60 đơn tố cáo, 100 đơn kiến nghị, phản ánh); Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo phân loại, chuyển đơn, thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 21 văn bản, chuyển 50 ý kiến của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII gửi các sở, ngành, địa phương để giải quyết theo thẩm quyền; đến nay, cơ bản những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Tổ chức lễ khai trương giao diện mới của Trang thông tin điện tử phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

SẼ TỔ CHỨC 4 CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ năm 2022, Thường trực  HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ và kỳ họp đột xuất hoặc chuyên đề (khi cần thiết) của HĐND tỉnh trong năm 2022. Xem xét, đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tổ chức đầy đủ và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Xem xét, cho ý kiến về nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 và tháng 9 năm 2022.

Tổ chức khảo sát một số nội dung liên quan đến phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp (nếu cần thiết).

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2022 ảnh 3
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cùng đó, tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tiến hành giám sát; tổ chức tốt 4 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2022; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát; điều hòa các Ban HĐND tỉnh trong việc thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát.

Tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân tại Hội đồng tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo luật định. Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026" (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 4/2022).

Tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022.

Tin mới