Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tân Chủ tịch nước từng học ngành Ngữ văn, làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Nhập mô tả ảnh ảnh 1
Nhập mô tả ảnh
 

Tin mới