Tổ chức nước ngoài có thể được kinh doanh tư vấn du học

Bộ GD-ĐT vừa trình Chính phủ thông tin bổ sung về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và kiểm định chất lượng giáo dục vào dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 vào tháng 11/2016 đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư.

Dự thảo nghị định bổ sung tổ chức nước ngoài là đối tượng được hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vì hiện nay có nhiều tổ chức nước ngoài đang hoạt động tư vấn du học tại VN nhưng chưa được điều chỉnh tại văn bản quy phạm pháp luật. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ ĐH trở lên, có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ.

Tuy nhiên, dự thảo bỏ điều kiện “có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại”, bỏ quy định về trình độ của người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Về hoạt động kiểm định giáo dục, điều kiện để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động ở Việt Nam như sau: Được công nhận hoặc được cấp phép hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp ở nước sở tại hoặc một hiệp hội quốc tế hợp pháp; Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục ít nhất 10 năm tính đến thời điểm được xem xét công nhận.

Theo TNO

Tin mới