mask

Trang bị cách thức lọc thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An thông tin đến đoàn viên thanh niên về Luật An ninh mạng; Cách xử lý một số tình huống chính trị; Cách thức lọc thông tin và xử lý thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên.
Sáng 23/4, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh Đoàn lần thứ nhất năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 23/4, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh đoàn lần thứ nhất năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, 150 báo cáo viên các cấp được nghe các chuyên đề: Thông tin mới về Luật An ninh mạng; Cách xử lý một số tình huống chính trị; Cách thức lọc thông tin và xử lý thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên.

Hội nghị nhằm cung cấp kỹ năng, thông tin giúp mỗi báo cáo viên sẽ thực hiện tốt cầu nối truyền tải niềm tin, đạo đức và tri thức tới đoàn viên thanh niên.

Đồng thời các báo cáo viên ý thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình để không ngừng nỗ lực trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, chủ động, tích cực đối thoại với đoàn viên thanh niên.  

Hội nghị cũng là dịp để báo cáo viên trong Đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Ảnh tư liệu
Tích cực đối thoại, trao đổi với đoàn viên thanh niên để truyền tải những thông tin chính thống. Ảnh minh họa

Trong công tác giáo dục, Đoàn luôn xem trọng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là kênh thông tin hai chiều giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên.

Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự thống nhất, định hướng tư tưởng, sự đồng thuận trong thanh niên, củng cố niềm tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc của thế lực thù địch.

Tin mới