Tránh qua loa, đại khái trong học tập các chủ trương, chỉ thị của Đảng

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết của Đảng, tránh qua loa, đại khái.
Sáng 25/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.  Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Sáng 25/12, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo

Trong năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác trong năm; trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị.

Nhờ đó, công tác tham mưu, phục vụ của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đối với việc lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được nâng lên; nhất là xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng của tỉnh.

Đảng ủy Khối cũng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm cải cách hành chính", trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định một số đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định một số đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng thực chất.

Trong năm, toàn Đảng bộ khối đã kết nạp 152 đảng viên mới; nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 837 người.

Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra và chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 277 lượt tổ chức đảng; giám sát và chỉ đạo cấp ủy cơ sở giám sát 71 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra hai cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 7 đảng viên.

Tránh qua loa trong học tập các nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối cũng như các đảng bộ cơ sở trong năm 2019; các tổ chức đảng khẳng định vai trò hạt nhân chính trị các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tránh qua loa trong học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định cốt lõi của công tác xây dựng Đảng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền tảng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; bởi vậy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết của Đảng, tránh qua loa, đại khái.

"Nếu không thấm nhuần các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thì khó bảo vệ nền tảng của Đảng và chuyển tải đến với nhân dân" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định một số đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Song song với nội dung trên thì Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); coi đây là việc làm thường xuyên để rà soát, phát hiện những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để khắc phục; nếu không khắc phục được thì phải xử lý nghiêm.

Gắn với đó là nghiên cứu, cụ thể hóa thiết thực chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng cần chăm lo chế độ cung cấp thông tin trong Đảng; cập nhật các thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ báo cáo viên; tham gia tích cực vào hoạt động quản lý báo chí, mạng xã hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng ủy Khối không được phát ngôn sai trên mạng xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng cò thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng cơ sở cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, hiểu và thực hiện các quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm chính trị của mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị; tiếp tục trăn trở, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trong cải cách hành chính, lựa chọn nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới...

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh thông tin một số công việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt Thường trực Tỉnh ủy, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 28/9 tới. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen các đảng viên xuất sắc 5 năm liền. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới