Triển khai phổ biến chính sách pháp luật về dân số cho 4 tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, Tổng cục Dân số - KHHGĐ đã tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về Dân số - KHHGĐ cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên y tế của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Võ Thành Đông - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho biết: Hai năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về công tác dân số nhằm đề ra đường lối, chủ trương và xây dựng các chương trình hành động để công tác dân số đi vào cuộc sống.

Đồng chí Võ Thành Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Võ Thành Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Trên tinh thần đó, chương trình tập huấn về phổ biến chính sách pháp luật Dân số - KHHGĐ hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An đều là những tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế và còn nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu dân số.

Chất lượng dân số chưa đảm bảo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và một số bệnh khác ở những cộng đồng dân tộc kết hôn cận huyết vẫn còn cao hơn so với các tỉnh khác trong cả nước.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ giới thiệu về Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Bên cạnh đó, giới thiệu về các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác DS-KHHGĐ.

Đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An tìm hiểu về các chính sách dân số. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An tìm hiểu về các chính sách dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua chương trình này, giúp cho những người làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác dân số, góp phần nâng cao hiệu quả nhà nước bằng pháp luật.

Tin mới