mask

Từ 1/7 bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 1/7 tới, ngoài các nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp định kỳ, sau khi lấy ý kiến nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thêm nhóm đối tượng được tăng lương, trợ cấp.
0:00 / 0:00
0:00

Trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp, khi thêm nhóm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Dự thảo nghị định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất, từ ngày 1/7/2023, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất).

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Từ 1/7 bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp ảnh 1

Nhiều lao động thất nghiệp làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: CSCC

Cụ thể, với người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300 nghìn đồng/tháng; người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng/tháng.

Lý giải về các mức tăng lương hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, việc tăng lương hưu từ ngày 1/7/2023 để phù hợp với thời điểm tăng lương cơ sở. Quốc hội đã có nghị quyết tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghị quyết 69/2022 của Quốc hội đã thông qua phương án tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng thêm 12,5% với nhóm do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Còn theo Luật Bảo hiểm xã hội, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7 tới, một số chế độ cũng được điều chỉnh tăng theo. Với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức hiện hành), kéo theo người nghỉ hưu, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội sau ngày 1/7 sẽ có mức tính lương hưu cao hơn người nghỉ trước đó.

Bên cạnh đó, ngày 1/1/2022 lương hưu được điều chỉnh tăng 7,4%, nhưng không tăng lương cơ sở, nên nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này tới trước khi tăng lương cơ sở (từ ngày 1/1/2022 – 30/6/2023) có lương hưu thấp hơn người nghỉ trước đó dù có các điều kiện tính như nhau; và thấp hơn người nghỉ hưu sau ngày 1/7/2023. Do đó, cần điều chỉnh mức tăng bổ sung cho nhóm nghỉ hưu từ ngày ngày 1/1/2022 – 30/6/2023, để đảm bảo tương quan, công bằng giữa các thời điểm nghỉ hưu.

Từ 1/7 bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp ảnh 2

Phát lương hưu cho người dân. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Về điều chỉnh tăng thêm cho nhóm lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nhóm nghỉ hưu, nghỉ nhận trợ cấp, trợ cấp tuất trước ngày 1/1/1995 đa số theo diện mất sức lao động, nên thời gian làm việc ngắn, mức lương hưu, trợ cấp thấp so với mặt bằng chung.

Việc điều chỉnh tăng thêm cho nhóm này là chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực Nhà nước giai đoạn trước năm 1995.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán, sau khi tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng, ngân sách Nhà nước chi tăng thêm hơn 2.662 tỉ đồng cho 6 tháng cuối năm nay, với hơn 891 nghìn người được điều chỉnh.

Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng chi thêm cho 6 tháng cuối năm nay hơn 9.675 tỉ đồng để tăng lương cho hơn 2,17 triệu người.

Với nhóm nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm, dự kiến hơn 236 nghìn người được tăng thêm, ngân sách Nhà nước dự kiến chi thêm hơn 272 tỉ đồng cho 6 tháng cuối năm.

Tổng kinh phí tăng thêm cho lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1,7 (tính tới hết năm) trên 12.600 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước tăng thêm hơn 2.982 tỉ đồng, quỹ Bảo hiểm xã hội tăng thêm hơn 9.675 tỉ đồng./.

Tin mới