mask

Vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh cần vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt được kết quả thiết thực và lâu bền.

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham gia hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉng; trưởng, phó các ban, ngành cấp tỉnh; Tổng biên tập và các Phó Tổng biên các cơ quan báo chí; Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban, ngành cấp tỉnh; Tổng biên tập và các Phó Tổng biên các cơ quan báo chí; ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
  Học tập và làm theo Bác thiết thực và lâu bền

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh thuận lợi là cơ bản thì đặt ra những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu và toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục thực hiện xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Bác Hồ với các cháu thiếu niên. Ảnh tư liệu
Bác Hồ với các cháu thiếu niên. Ảnh tư liệu

Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt được kết quả thiết thực và lâu bền.

Nghiên cứu, học tập Bác về cả lý luận và thực tiễn

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề năm 2020, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã làm rõ vị trí, vai trò của đại đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan điểm chỉ đạo và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xét ở góc độ lý luận và thực tiễn thông qua những câu chuyện, ứng xử của Bác.

Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là đường lối chính trị chiến lược, lâu dài và có khi là sách lược “thêm bạn bớt thù” để tranh thủ tối đa sự ủng hộ đoàn kết quốc tế; là chính sách, rõ nhất là chính sách các dân tộc thiểu sổ, chăm lo đảm bảo cán bộ tại chỗ, bảo tồn chữ viết, trang phục…

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết quốc tế; xây dựng đại đoàn kết vì mục tiêu cao nhất là vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Về xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì phải xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Để xây dựng Đảng thực sự đạo đức, văn minh thì cần phải đảm bảo nguyên tắc đạo đức cần có của tổ chức đảng; phẩm chất cần có của cán bộ, đảng viên; xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng “nói đi đôi với làm”, xây dựng đạo đức đi đôi với chống lại những hiện tượng phi đạo đức.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là trọng dân, trọng pháp, coi trọng chất lượng cán bộ và tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Hệ thống chính trị, nhất cấp cơ sở phải luôn lấy nhân dân là chủ thể; phải biết cách làm cho người dân thực sự có quyền lực, mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Về Mặt trận và các đoàn thể phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời phải giải thích cho mọi người hiểu thật thấu và làm cho đúng; phải đi đường lối nhân dân, không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân dân…

Tin mới