mask

Vì sao Đà Nẵng sẽ thưởng lớn cho cán bộ tự nguyện thôi việc?

Chủ trương này khi được triển khai sẽ là căn cứ để thực hiện đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ của Thành ủy - GĐ Sở Nội vụ Đà Nẵng trao đổi.

Cán bộ Đà Nẵng tự nguyện thôi việc có thể được hỗ trợ đến 200 triệu đồng. Chính sách này đã được soạn thảo và đang chờ HĐND TP thông qua.

Theo GĐ Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng, chính sách này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) lãnh đạo, quản lý và phù hợp với nhu cầu cơ cấu, sắp xếp đội ngũ của từng cơ quan, đơn vị.

Cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách này xuất phát từ hàng loạt các yêu cầu về cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cải cách chế độ công chức công vụ…

Căn cứ tạo nguồn cán bộ trẻ, có năng lực

Thưa ông, việc thực hiện chủ trương này sẽ tháo gỡ những khó khăn gì về mặt quản lý cũng như phát triển đội ngũ trong các cơ quan hiện nay?

Chủ trương này khi được triển khai sẽ là căn cứ để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ của Thành ủy Đà Nẵng, nhằm bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức.

Vì sao Đà Nẵng sẽ thưởng lớn cho cán bộ tự nguyện thôi việc? ảnh 1
GĐ Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng. Ảnh: Cao Thái

Đồng thời, sẽ góp phần thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo nghị quyết số 18-NQ/TW và nghị định mới của Chính phủ sắp tới về tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện bố trí, sắp xếp công tác cán bộ sẽ chủ động góp phần giải quyết sự hụt hẫng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong những năm tới.

Có ý kiến cho rằng, việc tuyển chọn, sàng lọc, sử dụng cán bộ không nhất thiết phải bằng tiêu chí tuổi tác, quan điểm của ông?

Chính sách này sẽ góp phần thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC lãnh đạo, quản lý và có cơ hội tuyển dụng đối tượng theo chính sách thu hút và đề án tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vào biên chế, phấn đấu để bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý những người có năng lực, phẩm chất tốt.

Trong tiêu chuẩn quy hoạch và tiêu chuẩn bổ nhiệm thì vấn đề tuổi tác được đưa vào tiêu chí, ít nhất cán bộ được quy hoạch hoặc bổ nhiệm lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất đủ 1 nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, hiện nay việc quy hoạch hay cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, quản lý ưu tiên tỷ lệ cán bộ trẻ.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng CBCCVC, bên cạnh việc thực hiện đúng theo quy định của Trung ương và quy định hiện hành của TP thì tùy từng trường hợp cụ thể để đánh giá dựa trên năng lực công tác chứ không hẳn chỉ dựa vào tuổi tác. 

3 năm, giải quyết gần 300 người nghỉ trước tuổi 

Đà Nẵng từ trước đến nay có nhiều trường hợp cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Từ năm 2015 đến nay, TP Đà Nẵng có 297 trường hợp được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20 trường hợp nghỉ thôi việc theo chế độ tinh giản biên chế theo nghị định số 108 của Chính phủ.

Có 31 trường hợp được giải quyết theo chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng...

Đà Nẵng từng chi rất nhiều tiền đưa người trẻ đi học có bằng cấp để phục vụ TP nhưng nhiều người trong số họ không về làm việc. Vậy theo ông, cần có những giải pháp gì để kiện toàn theo hướng giữ lại cán bộ có tài, có đức, không phân biệt tuổi tác?

Đây là con số không lớn so với những kết quả tích cực của đề án mang lại trong quá trình xây dựng đội ngũ CBCCVC có năng lực quản lý và khả năng thực thi công vụ, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ trương, chính sách về phát triển nhân lực chất lượng cao được TP triển khai từ năm 1997 đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp tình hình thực tế và mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của TP.

Về cơ bản, số lượng nguồn nhân lực từ chương trình thu hút và đề án đào tạo đã đóng góp một tỷ lệ về số lượng CBCCVC có trình độ đào tạo bài bản, chính quy từ các trường có uy tín trong nước và nước ngoài; góp phần trẻ hóa đội ngũ, bổ sung nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận nhanh những kiến thức khoa học công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến. 

Tin mới