mask

Xã Nghi Tiến (Nghi Lộc): Huy động tốt các nguồn lực đầu tư

(Baonghean) - Là địa phương có điểm xuất phát thấp của huyện Nghi Lộc, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Tiến đã nỗ lực vượt khó, tìm giải pháp phát huy lợi thế vùng ven biển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho người dân. 

5 năm qua, kinh tế Nghi Tiến tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 8,0%; tổng giá trị sản xuất năm 2015 (giá so sánh 2010) ước đạt 96,455 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/năm. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo đưa lúa lai, lạc lai vào sản xuất trong vụ đông xuân, vụ hè thu - mùa, đưa ngô lai vào sản xuất trên đất màu và đất cưỡng; tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt 1.650 tấn; xây dựng thêm 5 gia trại chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản phát triển. Sản lượng khai thác đánh bắt hải sản năm 2015 ước đạt 150 tấn; duy trì diện tích nuôi tôm mặn lợ 2 ha với sản lượng 30 tấn; nuôi cá nước ngọt 38,5 ha, sản lượng thủy sản các loại 40 tấn... Xã cũng bảo vệ, chăm sóc tốt 348 ha rừng phòng hộ, bảo đảm cho độ che phủ 50%; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng.

Tiết học của các cháu Trường Mầm non xã Nghi Tiến.
Tiết học của các cháu Trường Mầm non xã Nghi Tiến.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,1%... Tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm để đầu tư xây dựng ước đạt trên 17 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng); tiến hành xây dựng 3,5 km đường bê tông, Trường THCS Tiến Thiết, trụ sở làm việc của xã, xây dựng mới trạm y tế, nâng cấp chợ Chùa, xây dựng đập chứa nước Khe Nước… Thương mại, dịch vụ phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,2%. Từng bước kết nối với khu du lịch Bãi Lữ, cửa Hiền để phục vụ khách du lịch biển vào mùa hè. 

Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được đẩy mạnh. Đến nay đã có 7 xóm và 3 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá trên 82,5%. Do địa hình cách trở, nên Nghi Tiến là địa phương có điểm xuất phát thấp về giáo dục - đào tạo, nhưng đến nay, tỷ lệ huy động học sinh theo độ tuổi cả 3 hệ học đều đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ phổ cập trong độ tuổi đến trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%; trường mầm non, tiểu học được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, trẻ em được chăm lo và có nhiều chuyển biến.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, xây dựng đạt tiêu chí xã chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Xã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, Đề án 52 của Chính phủ về kiểm soát dân số vùng biển và ven biển; công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo; tiếp tục thực hiện tốt đề án xuất khẩu lao động, toàn xã hiện có 465 lao động xuất khẩu, tạo nguồn thu từ 55 đến 60 tỷ đồng. Sử dụng có hiệu quả vốn vay để giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; hộ nghèo từ 14,2% năm 2010 giảm xuống còn 6,5% năm 2015... 

Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình của địa phương. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, kịp thời nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Kênh mương nội đồng ở xã Nghi Tiến được đầu tư phục vụ tốt cho sản xuất.
Kênh mương nội đồng ở xã Nghi Tiến được đầu tư phục vụ tốt cho sản xuất.

Hàng năm cấp ủy xây dựng kế hoạch và tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ xã 4 năm liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ, gắn với đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên được cấp ủy quan tâm thực hiện. Hàng năm cấp ủy tiến hành giao chỉ tiêu cho các chi bộ tổ chức thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp được 25 đảng viên...

Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nghi Tiến thống nhất các giải pháp để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu tổng quát nghị quyết đề ra. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng các lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, gia đình và trẻ em; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân phấn đấu xã hoàn thành các tiêu chỉ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019...

Lưu Đình Nghị 

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Tiến)

Tin mới