mask

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp trong quản lý hoạt động lễ hội

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được nêu ra tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 17/1.
c
Tại điểm cầu Hà Nội do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Ở điểm cầu Nghệ An do đồng chí Kha Văn Tám – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp

Hội nghị được nghe đồng chí Ninh Thị Thu Hương – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay và những điểm mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019.

Hoạt động lễ hội đang có xu hướng phát triển với nhiều loại hình khác nhau, ngoài lễ hội truyền thống còn có các lễ hội như Festival, Halloween, Noel…; và những chuyến biến tích cực trong tổ chức, quản lý lễ hội, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng nêu ra đang đặt ra nhiều bất cập, hạn chế cần tiếp tục tăng cường quản lý, chấn chỉnh.

Giải pháp được quan tâm chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các giá trị di sản lịch sử, văn hóa của các lễ hội cho cả người quản lý và tham gia lễ hội, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của dân tộc.

Người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trong quản lý, tổ chức lễ hội. Ảnh: Mai Hoa
Người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trong quản lý, tổ chức lễ hội. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó, việc phân cấp quản lý hoạt động lễ hội, ngoài trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành Trung ương tập trung thực hiện. Theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, tổ chức lễ hội, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, cũng như người đứng đầu các cấp được xem là nhiệm vụ trọng tâm. 

Giảm 60.663 biên chế trong cơ quan nhà nước

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Vụ trưởng Vụ  Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.  

Đến thời điểm này, các cơ quan Trung ương đã giảm 7 đơn vị tổng cục; 202 đơn vị cấp vụ, cục; hơn 14.800 đơn vị cấp phòng. Về cán bộ đã giảm 11 lãnh đạo tổng cục; 178 lãnh đạo cấp vụ cục; 881 lãnh đạo cấp phòng; giảm 933 biên chế.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cấp tỉnh, thành đã tinh giản 65 tổ chức cấp sở; 5.120 đầu mối cấp phòng; giảm 172 lãnh đạo cấp sở; 8.351 lãnh đạo cấp phòng; giảm hơn 59.700 biên chế do sắp xếp lại tổ chức. Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục bám sát các chủ trương, đề án đã được ban hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trước mắt là tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 2/2019. Cụ thể tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện kế hoạch phát kinh tế - xã hội năm 2018; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 để mỗi ngành, lĩnh vực quyết tâm nỗ lực vươn lên, tăng tốc, bứt phá; củng cố tiềm lực quốc phòng, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, thực hiện các giải pháp phòng, chống các tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các cấp, ngành cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019); tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc; tiếp tục triển khai việc học tập và quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn với chăm lo an sinh xã hội, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết…

Tin mới