mask

Nhiều đổi mới trong công tác tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, tại thị xã Thái Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban cụm công tác tuyên giáo năm 2018 (cụm số 3) gồm 7 đơn vị: huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai.
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác tuyên giáo các huyện, thị xã trong cụm đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc, có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng. Ban Tuyên giáo các đơn vị trong cụm đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Ngành đã kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tình hình tư tưởng chính trị trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác thông tin tuyên truyền, lý luận chính trị và lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.  

Thảo luận tại hội nghị, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã trong cụm đã chia sẻ những mô hình, điển hình, cách làm tốt như: “Quỹ thắp sáng ước mơ”, “Giỏ rác tiết kiệm”; “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” ở Thái Hòa; Quỳ Hợp với mô hình “tặng trâu, bò sinh sản, cung cấp vốn chăn nuôi, trồng trọt”, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết; “nuôi bò sữa” của Ban Tuyên giáo Quỳnh Lưu... Đồng thời, các Ban cũng đề xuất, kiến nghị một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo để kịp thời tháo gỡ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Ban tuyên giáo các huyện, thị xã trong cụm đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị có kế hoạch khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); tổ chức sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo, đề xuất và kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng xử lý các vấn đề tư tưởng, bức xúc nổi cộm xảy ra trên địa bàn; xử lý kịp thời các vấn đề báo chí nêu.      

Tin mới