88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

(Baonghean.vn) - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia lớp bồi dưỡng.

Từ ngày 5 - 6/11/2019, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo trên địa bàn năm 2019.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo trên địa bàn.

Trong 2 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu được tiếp thu 5 chuyên đề, bao gồm:  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Cung cấp thông tin tình hình về biển, đảo và những nội dung cơ bản chiến lược quốc phòng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các vị chức sắc, chức việc tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của thế giới và khu vực, việc giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu và tín đồ các tôn giáo.

Do đó, việc giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là việc làm hết sức quan trọng, được tiến hành thường xuyên và luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các nhà tu hành và phật tử tham gia lớp bồi dưỡng.

Trên cơ sở nội dung kiến thức được tiếp nhận, đề nghị các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trở về truyền đạt cho các tín đồ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí  Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia.

Công Kiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới