mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Công văn số 5395 –CV/TU và Công văn số 5400-CV/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng ảnh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, mừng quê hương, đất nước đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các cấp ủy đảng tổ chức các hoạt động mít tinh, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng để tuyên truyền sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết với nhân dân; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 

Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích trên các trục đường chính, khu vực công cộng, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc (từ ngày 13/1/2020 đến ngày 10/2/2020); làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường; vệ sinh nơi công cộng, đường phố, khối, xóm; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ... đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng ảnh 2
Các tuyến đường tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong được trang trí chào đón kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và đón Xuân Canh Tý. Ảnh tư liệu: Quang An.

Tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Xuân, đón Tết thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào "Tết vì người nghèo", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động nhân đạo, từ thiện...; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, đảng viên lão thành tiêu biểu.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền phải hướng đến việc nâng cao ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; gắn tuyên truyền kỷ niệm với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII).

Tin mới