mask

Bốn mẹo thực hiện phép nhân không được dạy ở trường

Không cần sử dụng máy tính, bạn vẫn có thể nhanh chóng tìm ra kết quả phép nhân trong một số trường hợp đặc biệt.
 

Tin mới