Các địa phương, đơn vị học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn Nghệ An đồng loạt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

* Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên các Đảng bộ Huyện ủy, Khối dân và UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những quan điểm, mục tiêu, điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và cải cách chế độ bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ Phan Văn Giáp đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm vững các nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, để nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 nghị quyết cho toàn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở đơn vị, địa phương mình.

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó.

Đồng thời, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần được xây dựng sát với thực tiễn ở từng ngành, cơ quan, địa phương, tạo sự thống nhất cao để sớm đưa các nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống.

Cẩm Tú - Như Lành

* Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho hơn 150 đồng chí là Chỉ huy Sư đoàn, Thủ trưởng 4 phòng, ban, ngành, chính trị viên, tiểu đoàn trưởng khối tiểu đoàn trực thuộc cùng 100% cán bộ, nhân viên khối cơ quan Sư đoàn.
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Hữu Tân
Tại hội nghị, các đại biểu nghe và nghiên cứu Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở các cấp.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 7 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện, phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Hà Hữu Tân
* Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho hơn 250 đảng viên.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Bích Hậu

Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc thông qua các nội dung đã được học tập tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của đơn vị mình học tập, triển khai Nghị quyết bằng việc lập chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị mình quản lý, phụ trách để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết.

Trước mắt, tập trung các giải pháp xây dựng Đề án “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao, giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”,  tiếp tục quan tâm tham mưu thực hiện kịp thời các quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đặc biệt là chính sách đối với 2 đối tượng đặc thù nghệ sĩ, diễn viên và huấn luyện viên, vận động viên.

Bích Hậu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới